Skal bli bedre på psykiatri

AMK i Vestfold og Telemark skal øke sin kompetanse for å hjelpe pasienter med psykiske lidelser.

LEGEVAKT

AMK i Vestfold og Telemark skal lære mer om psykiatri de neste årene

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

AMK I Vestfold og Telemark vil gi alle ansatte i AKK et kunnskapsløft for å takle psykisk ustabile i akutt krise.

– Vi dekker store områder med våre 33 ambulanser og vi vet aldri når vi må rykke ut til noen som er i en psykisk krise, forteller Hege Topstad.

Fire friske millioner

Hege Topstad

KREVENDE OPPDRAG: Hege Topstad er prosjektleder for kompetansehevingen. Hun mener at det er viktig at alle som jobber i AMK blir tryggere på å kommunisere med psykisk ustabile.

Foto: Helena Rønning / NRK

Karleggingen av hva som faktisk fungerer og hva som kan bli bedre starter denne høsten.

Hege Topstad er prosjektleder for det som nå heter "Samhandling og kompetanseheving av psykisk ustabile i akutt krise".

Sist høst ble det søkt om midler til prosjektet. Ved påsketider fikk de positivt svar. Fire millioner skal brukes slik at alle ansatte kan gjøre en bedre jobb.

– Da får også alle innbyggere i begge fylker et mer likt tilbud. I Bergen og Stavanger har de enge psykiatriambulanser, men responstiden med et slikt tilbud i våre fylker ville bli veldig lang, tror Topstad.

Omtrent 30 personer skal intervjues.

Kartleggingen skal ta for seg hele forløpet. Fra det tidspunktet pasienten ringer til AMK har avlevert vedkommende på det de kaller riktig behandlings nivå.

Målet er at mer kunnskap skal gjøre dette oppdraget bedre for pasienten, ansatte og samarbeidspersoner.

– Også pasienter skal fortelle om sine erfaringer med AMK, sier Topstad.

En krevende pasientgruppe

I 2014 rykket AMK i Vestfold og Telemark ut på 35000 oppdrag. Av disse var 2000 kodet med psykiatri.

Men det kan for eksempel være situasjoner der personer rundt pasienten som trenger hjelp kan ha være ustabile.

– Så antallet er egentlig høyere, innrømmer Hege Topstad.

Hun forteller videre at dette er krevende oppdrag fordi det ikke går an å lage noen rigide forskrifter eller prosedyrer til slike oppdrag.

Oppdrag der psykisk ustabile personer er involvert krever mye improvisasjon, forklarer hun.

Politiet er positive

Leder for Felles operativ enhet i Vestfold politidistrikt, Kenneth Berg, er svært positiv til kompetansehevingen hos AMK.

Kenneth Berg

POSITIV: Leder av Felles operativ enhet i Vestfold politidistrikt, Kenneth Berg tror tryggere AMK-personell vi gagne pasientene.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Med mer kunnskap om psykiatri er det lettere for hjelpepersonell å sette seg inn i den sykes situasjon. På den måten er sjansen for at kommunikasjonen med pasienten blir bedre og mer skånsom for pasienten?

Kan økt kunnskap også bety at dere slipper å bli tilkalt?

– Ja, det tror jeg. Vi rykker nesten daglig ut på slike oppdrag og med økt kompetanse hos flere i AMK kan noen av disse utebli for oss, sier han.