Hopp til innhold

Se - en overlege i turnus

SKIEN (NRK)Ved Sykehuset Telemark blir du alltid møtt av en overlege når du legges inn på akuttmottaket. Årsaken er at pasienten skal føle seg trygg og å hindre gale diagnoser fra blant andre uerfarne turnuskandidater.

Overlege Harry Achterberg

Overlege Harry Achterberg går i turnus for å bedre pasient tryggheten.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Helsetilsynet var ikke fornøyd med akuttmottaket ved Sykehuset Telemark. Tilsynet konkluderte med at pasientene ble liggende for lenge og at overlegene kom for seint til pasienten.

Det ønsket sykehuset å gjøre noe med.

Overlege Harry Achterberg

Sammen med 3 andre overleger går Harry Archenberg i turnus. Det gir pasientene større trygghet

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Det å bli lagt inn på akutten kan få det til å skjelve i noen hver. Det er en uvant situasjon for de fleste.

Usikkerheten og hvordan en blir møtt med leger og sykepleiere skaper spenninger og nervøsitet.

Når du i tillegg blir møtt av en ung og uerfaren lege som har vanskeligheter med å stille en riktig diagnose, kan oppholdet bli noe i nærheten av et mareritt.

Altfor lang liggetid

På Sykehuset Telemark var det også slik at det stort sett leger uten lang praksis som var på vakt store deler av døgnet. I tillegg var liggetiden ved akutten altfor lang.

Det tok over 3 og en halv time fra du ble lagt inn til du enten ble utskrevet eller overført til en annen avdeling på sykehuset.

Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark

Direktør Bess Frøyshov ved Sykehuset Telemark er godt fornøyd med overleger i turnus på akuttmottaket.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Harry Achterberg er overlege ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark.

Da sykehuset fikk beskjed fra Helsetilsynet om at ikke alt var som det skulle være, tok han straks kontakt med kolleger og ledelsen ved sykehuset og sammen laget de nye regler.

Det er mange endringer, men først og fremst lagde de oversikter over hvilke pasienter som trenger hjelp først.

Og de utdannet de sykepleiere til spesialsykepleiere for å øke kompetansen.

Overleger i turnus

– Vi var veldig innstilt på å få med overlegene på det nye opplegget vårt, sier Harry Achterberg.

4 overleger ble med i turnus, forteller han. – Det er jo sånn at når du kommer til et akuttmottak er du både redd og engstelig og du ønsker først og fremst å føle trygghet.

Dermed ble de 4 overlegene satt inn i turnus ved akuttmottaket.

– Når du er ute og flyr ønsker du ikke at det skal sitte en lærling ved spakene. Du vil at piloten skal være topp utdannet og ha erfaring. Det er det samme prinsippet vi har innført ved akuttmottaket.

Han mener det er forskjell på å ha tatt imot flere tusen pasienter og noen hundre. For å føle trygghet ønsker pasientene å møte erfarne leger med lang fartstid og som kan stille riktig diagnose.

– Det at det gjennom mesteparten av døgnet er en overlege til stede som kan støtte mer uerfarne leger, betyr enormt i forholdet til publikum, sier Harry Achterberg.

Erfaringene med 4 overleger i turnus er blitt suksess ved akuttmottaket ved Sykehuset Telemark.

Andre sykehus følger etter

Pasientene føler seg tryggere og liggetiden ved akutten er redusert til 2 timer og 20 minutter. Etter at ordningen ble innført har ikke Helsetilsynet notert et eneste avvik ved denne avdelingen.

Flere andre sykehus i landet er nå i ferd med å innføre samme ordning som den på Sykehuset Telemark.

Direktør Bess Frøyshov ved Sykehuset Telemark er godt fornøyd med overleger i turnus på akutten. Hun sier det er viktig at leger med høy kompetanse er den som først ser pasienten.

– Det gir raskere og riktigere behandling, sier hun.

Direktør Bess Frøyshov er likevel rask til å understreke at mer uerfarne leger og turnuskandidater gir en flott jobb, men at det er viktig å ha overleger i front.