Risikerer fengsel etter Revac-brannen

Tre personer ved gjenvinningsanlegget Revac risikerer fengselsstraff når saken mot dem starter i Nordre Vestfold tingrett mandag.

Revac-brannen

BRANNEN: 21. juli 2014 begynte det å brenne i en plasthaug på over 1000 tonn. Tungmetaller som kadmium, kvikksølv, bly og andre miljøgifter ble blåst med røyken utover dyrka mark, elver og natur.

Foto: VIB

Økokrim har tiltalt daglig leder i Revac AS og to av styremedlemmene for grove brudd på forurensningsloven.

I 2014 tok 1.250 tonn med delvis sanert elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) fyr hos Revac AS. Det skjedde på et utendørs anlegg på Linnestad i Re kommune.

Økokrim mener at skadene ble så omfattende fordi de tiltalte ikke hadde fulgt vilkårene i forurensningstillatelsen fra Fylkesmannen.

– Denne saken er alvorlig. Slik forurensning kan ramme en rekke personer og kan medføre skade på samfunnet, sier Maria Bache Dahl, politiadvokat i Økokrim.

En naturkatastrofe

Fylkesmiljøvernsjefen i Vestfold, Elisabet Rui, har tidligere sagt til NRK at plastbrannen utløste en av de mest alvorlige naturkatastrofene i Vestfold noensinne.

Avrenning av slukkevann- og skum, som inneholdt store utslipp av tungmetaller og miljøgifter, førte til at 1560 kg død fisk ble plukket opp fra Aulivassdraget, mens en ukjent mengde ble ført ut i fjorden med elva.

I tillegg døde bunndyr. Kun de mest robuste gruppene som fjærmygg og fåbørstemark klarte seg. Flere bønder opplevde også å få ødelagt avlingene sine.

– Hevder de er uskyldige

Morten Hugo Berger

Morten Hugo Berger er forvarer for Revac AS.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Nå risikerer de tiltalte fengselsstraff på to år.

– Det er ikke aktuelt å gå så høyt i straffepåstanden, men den vil vi komme tilbake til under hovedforhandlingene sier Dahl, som påpeker at bot også er et straffalternativ.

Morten Hugo Berger, forsvarer for Revac, sier hans klienter mener de ikke kan holdes ansvarlig for brannen. Derfor kommer de ikke til å erkjenne seg skyldige når saken starter.

– De mener at det har oppstått en brann som ingen kan holdes ansvarlig for. De ser på selskapet som helt uskyldig, og dermed er det ikke noe grunnlag for ansvar, sier Berger.

Saken var i utgangspunktet berammet i høst, men på grunn av sykdom i aktoratet starter den først mandag. Det er satt av to og en halv uke til saken.