Hopp til innhold

Norcem får bygge lagerhall for kalkstein

PORSGRUNN (NRK): Norcem får bygge en lagerhall for å ta imot kalkstein på skip. Det gikk bystyret i Porsgrunn inn for torsdag kveld.

Norcem i Brevik

KALKSTEINSHALL: Brevik Vel håper Norcem tar estetiske hensyn når hallen skal bygges.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Diskusjonen har vært oppheta, og det var venta at det kunne komme aksjonister til møtet, men politikerne fra ytterste høyre til ytterste venstre gikk inn for å sikre framtidig drift på Norcem.

Trond Ingebretsen (Ap), som er leder for plan og kommunalteknikk, var letta.

– Ja, jeg hadde kanskje ikke venta at bystyret var helt samstemt, men forventa et stort flertall.

Skal redusere støv og støy

Trond Ingebretsen, AP i Porsgrunn

Bystyrerepresentant Trond Ingebretsen (Ap) er glad det var unison enighet i bystyret.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Formålet med omreguleringa var å sikre videre drift av sementproduksjonen i Brevik når gruvedriften trappes ned. Norcem ønsker framover å frakte kalkstein fra Verdal med skip.

Denne kalksteinen skal losses i lukkede transportbånd.

Velforeningen i Brevik har også vært positive til planen, som de mener vil gi folk i Brevik mindre støv- og støyplager.

Trond Ingebretsen sier det var viktig å sikre Norcem levelige forhold framover.

– Det er viktig for Norcem er en stor bedrift. Det er 6-700-800 arbeidsplasser direkte tilknytta Norcem.

– Er en ønska hjørnesteinsbedrift

Seniorrådgiver i Norsk Industri, Bror Yngve Rahm, mener vedtaket i bystyret kun er positivt.

Bror Yngve Rahm

Seniorrådgiver i Norsk Industri, Bror Yngve Rahm, mener dette gir Norcem langsiktighet

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

– Vedtaket gir et langsiktig perspektiv for Norcem i Brevik, og det forsterker posisjonen som en ønska hjørnesteinsbedrift.

Han sier det har vært usikkerhet om det ville bli noen sterke linker til deponisaken etter mye negativ omtale av Norcem i det siste.

Men denne gang handlet det ikke om planene for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall, men om at det skal bygges en stor lagerhall og ta imot skip i stedet for å bruke gruver.

Porsgrunn bystyre

Det var ingen som protesterte mot Norcem-planene i bystyret i Porsgrunn.

Foto: Anne Lognvik / NRK