Hopp til innhold

Reagerer på hyttebygging: – Ute av kontroll

Norske kommuner planlegger å gjøre et område på størrelse med Mjøsa til hyttefelt. Naturvernforbundet reagerer, mens kommunene mener det er bra.

Luftfoto av hytteområdet i Holtardalen på Rauland i Vinje kommune.

Luftfoto av hyttefelt på toppen av Holtardalen i Rauland, Vinje kommune.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

– Jeg føler kommuner har hatt hjemme-alene-fest her, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Han mener staten må ta over styringen for å ta vare på naturen.

Gulowsen er bekymret. Særlig opp mot tregrensa er naturen veldig sårbar. Flere hytter gjør at leveområdene for ville dyr og fugler blir mindre.

Dette er en hyttebygging som naturen ikke tåler. Den er ute av kontroll, sier han.

Storstilt utbygging

I dag er det 478.998 hytter i Norge. Det over 100.000 flere hytter enn i 2001. Samtidig planlegger kommunene å fortsette utbyggingen.

Det finnes ingen total oversikt over planlagt hyttebygging. NRK har derfor bedt kommunene komme med egne anslag.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, mener det må bli minst like vanskelig å bygge nyte hytter nær tregrensa, slik det er ved sjøen.

Foto: Richard Aune / NRK

Resultatet viser at mange kommuner satser stort. Fra 207 kommuner har NRK fått bekreftede svar. Til sammen har disse kommunene satt av 327.850 dekar til bygging av nye hytter. Et område på størrelse med Mjøsa (362.000 dekar.)

– Dette er dramatisk. Det er et voldsomt inngrep i norsk natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Les også Oversikten ingen har: Hvor mange hytter skal bygges i Norge i framtida?

Luftfoto av hyttefelt på toppen av Holtardalen på Rauland i Vinje kommune.

– Ingen krise

De fleste kommunene er derimot helt uenige med Naturvernforbundet. For kommunene betyr nye hytter penger og arbeidsplasser.

Flere kan jobbe og bo i distriktene. Det er positivt for landbruk, håndverkere, lokale butikker og reiseliv.

Hanne Velure

Hyttebygging gir arbeidsplasser og hindrer avfolking av bygdene, mener Hanne Alstrup Velure, leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning.

Foto: Privat

Det forteller Hanne Alstrup Velure. Hun er leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning. Foreningen består av 101 kommuner. De aller fleste med store hytteområder.

– Det er ingen voldsom krise i Norge med nedbygging på grunn av hytter. Særlig om man ser det opp mot de åpenbare positive konsekvenser hyttene har for oss å bo her ute, sier Velure.

1,7 prosent av Norge er bebygd med veier og hus, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Bare en liten del av dette er hytter. Velure mener derfor at det er god plass.

Hun vil ikke ha mer statlig styring, slik Naturvernforbundet ønsker. Folk som bor i et område kjenner forholdene best, mener Velure. Hun ser heller ingen grunn til å sette en grense for antall hytter.

– Jeg tenker det vil stoppe seg selv. Vi vet jo at antall nordmenn går nedover, så jeg tror ikke dette vil vokse inn i himmelen. På et eller annet tidspunkt så stopper det opp helt selv.