Politiet: – Ventingen går utover beredskapen

TØNSBERG (NRK): Store deler av vakta til en politipatrulje går med på å ta med folk til legevakta for undersøkelser.

Garasjedøren ved legevakta i Tønsberg, med ordet ambulanse skrevet på.

INNGANG: Politiet har egen inngang til eget rom på legevakta i Tønsberg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

«Sandefjord: Mann i 50 årene er pågrepet for promillekjøring. Nødvendige prøver utført»

«Porsgrunn: Bil kjørte ut av veibanen. Politiet mistenker ruspåvirket kjøring, og bilfører vil bli fremstilt for blodprøve»

Sør-Øst politidistrikt og resten av distriktene i Norge melder hver dag at de må kjøre personer til legevakta for blant annet å ta blodprøve.

Binder opp ressurser

– Vi opplever at vi kan sitte en god stund og vente før vi blir tatt inn, men vi har selvsagt forståelse for at pasienter med alvorlige skader prioriteres, sier ordenssjef Andreas Mørkve på Tønsberg politistasjon.

I fjor ble 2553 personer tatt for ruskjøring av Utrykningspolitiet (UP). 70 prosent av alle sakene dreier seg om andre rusmidler enn alkohol.

Politiførstebetjent Andreas Mørkved

ORDENSSJEF: Andreas Mørkve ved Tønsberg politistasjon.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Her er blodprøver det eneste gyldige bevismaterialet.

Også psykiatrioppdrag som politiet må håndtere, tar opp tid på legevakta.

– Hvis det er fire betjenter på jobb en helg og to sitter på legevakta, så får vi ikke hjulpet befolkningen på samme måte i det tidsrommet, sier Mørkve.

Han mener politiet også skaper ekstra ventetid for andre pasienter.

Må være synlige

Politioverbetjent Knut Grini ved Bergen politistasjon, sier det ikke er uvanlig at det står 5–6 politibiler utenfor legevakta på kvelden i helgene.

– Ventingen på legevakta går ut over beredskapen ved at vi ikke har folk til å håndtere en situasjon dersom noe skjer.

Men politiet er også bekymret for at de ikke får vært like synlige i sentrum, og Grini tror julebordsesongen blir en utfordring.

– Vi være synlige i bybildet for å forebygge straffbare forhold, sier han.

I desember for to år siden satt 11 politibetjenter og ventet på legevakta samtidig. Politiet kan ikke kjøre folk dit for så å reise igjen. Alle må følges hele veien til arresten.

– De som skal i arresten, må innom legevakta for å se om de helsemessig er egnet til å sitte der. For vår del ville det hjulpet dersom helsevesenet kom til arresten for å gjøre undersøkelser, sier Grini.

Legebil til hjelp

Avdelingsoverlege Bhupinder Jassal på Tønsberg legevakt sier det pågår et prøveprosjekt der legevakta har en bil som kan kjøre legen ut til pasienter, eller bistå politiet uten at ambulansen rykker ut.

Bhupinder Jassal

LEGEVAKTBIL: Bhupinder Jassal sier ordningen med en egen legevaktbil har kommet både vanlige pasienter og politiet til gode.

Foto: Tønsberg legevakt

Den siste måneden har bilen kjørt til arresten 14 ganger for blant annet å ta blodprøver.

– Dette er mer samfunnsøkonomisk enn at politiet må vente til sammen 14 timer på legevakta, sier Jassal.

Han påpeker imidlertid at politiet prioriteres så godt det lar seg gjøre.