Hopp til innhold

Etterforsker straffesaker i rekordfart, men retten sliter med å holde følge

Politiet får unna langt flere straffesaker i forbindelse med korona-krisen. Samtidig vokser bunken med saker som skal opp for retten.

Politimester Ole B. Sæverud

POSITIV UTVIKLING: Politimester i Sør-øst politidistrikt, Ole B. Sæverud er fornøyd med at bunken med ubehandlede saker reduseres. Her i samtale med kolleger i Tønsberg tidligere denne uken.

Kriminaliteten har gått ned over hele landet i forbindelse med korona-krisen de siste ukene.

Det merkes godt hos politiet, som bare i Sør-Øst politidistrikt har redusert køen av ubehandlede saker med 2000 så langt i år.

– Veldig positivt

Selv om han gjerne skulle vært årsaken til nedgangen foruten, er politimester Ole B. Sæverud svært fornøyd med at politiet har fått mer tid.

Ole B. Sæverud

Ole B. Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Louie Procoppio / NRK

Bunken med saker har så langt i år blitt redusert fra 6000 til 4000 saker i hans distrikt.

Trenden er den samme over hele landet.

– Nå er vi nede på de nasjonale kravene. Det er veldig positivt, sier han til NRK.

Politiet i Sør-Øst har de siste årene henlagt flere hundre saker med kjent gjerningsmann. Det regner de også med at de må fortsette med.

– Også vi vil kunne få kapasitetsutfordringer. Det handler litt om hva slags kriminalitet vi får inn, sier Sæverud.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er glad for at antallet saker reduseres.

Hun minner om at regjeringen i fjor styrket budsjettet til politiet med 83 millioner kroner i arbeidet med straffesakene.

– Det var ikke tilsiktet at en pandemi skulle bidra til en så rask restansenedbygging, men utviklingen er likevel positiv og viktig for ofre for kriminalitet og tilliten til politiet, skriver hun i en e-post til NRK.

Utfordrende for tingretten

Etter at politiet har tatt ut tiltale i sakene, skal de behandles i retten.

Sorenskriver i Nedre Telemark tingrett, Jahn Mydland, er en av flere som plutselig har fått veldig mye å gjøre.

Jahn Mydland

Jahn Mydland, sorenskriver i Nedre Telemark tingrett.

Foto: Louie Procoppio / NRK

– Vi har ikke kapasitet til å få sakene berammet slik de normalt skulle, sier han til NRK.

Domstolene her i landet går nemlig for halv maskin. Av hensyn til smittefare brukes det flere rettssaler til hver sak.

1200 saker venter allerede på behandling i Norge. Det gjelder også alvorlige narkotikasaker og sedelighetssaker.

Nylig måtte fire saler benyttes for å gjennomføre en rettssak i Skien.

Vitner, aktor, dommer, tiltalte og advokat sitter i forskjellige rom, og kommuniserer via skjermer.

Resultatet er at ventetiden bare blir lengre og lengre. Både politi og dommere frykter for rettssikkerheten.

– Når saker blir gamle, så husker man mindre. Belastningen med å gå og vente øker. Bevisbildet kan bli noe mer uklart og usikkert. Det er ikke av det gode, mener Mydland.

Justisministeren mener de rasktså at korona-utbruddet fikk konsekvenser for arbeidet til domstolene, og at de derfor har gjennomført flere midlertidige løsninger. Blant annet hyppigere bruk av video- og telefonkonferanser i rettssaker.

Justisminister Monica Mæland (H) møtte politi og foreldre i Bergen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Paul Andre Sommerfeldt / NRK

Mæland opplever at det til dels har vært store variasjoner mellom ulike domstoler.

– Det er viktig at alle har lik tilgang til domstolen, uavhengig av hvor de bor i landet. Jeg vil oppfordre domstolene til å lære av hverandre og utveksle gode erfaringer, samt lytte til anbefalinger fra Domstoladministrasjonen.