Ordføreropprør mot Nye Veier

Ordførere fra ti kommuner i to fylker ber om hastemøte med samferdselsministeren. Kommunene synes ikke samarbeidet med Nye Veier, som skal bygge nye E18, fungerer godt nok.

E18 i Bamble.

Dagens E18 i Bamble skal bli ny. Nå klager flere ordførere på samarbeidsproblemer med veiselskapet Nye Veier.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det er en litt todelt opplevelse å skulle samarbeide med Nye Veier, sier Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal.

Han er en av ti ordførere langs E18 i Telemark og Aust-Agder som nå har sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ordførerne kommer fra Bamble, Porsgrunn, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal, Skien, Drangedal og Siljan.

Hallgeir Kjeldal

Ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal ønsker et møte med statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Roald Marker / NRK

Årsaken er at ordførerne er frustrert over Nye Veier. De hevder at Nye Veier ønsker stadige omkamper om gjeldende reguleringsplaner og planprosesser i forbindelse med byggingen av den nye motorveien.

Nye planer fører til utsettelser

– Nye Veier ønsker blant annet å fylle ut vann og daler med stein, slik at broene blir kortere. Også nye traseer ønsker veiselskapet seg, noe som ikke lar seg gjøre uten store forsinkelser, sier Kjeldal.

– Det blir som å ønske å bygge bolighus på en lekeplass. Området er regulert til et formål. Skal man endre på dette må kommunestyrene omregulere, noe som vil ta tid, og føre til at byggingen av veien må utsettes.

Det fører til forsinkelser, noe Kjeldal frykter vil føre til en enda dyrere vei.

– Det er heller ikke sikkert endringsforslagene går gjennom, og da er man like langt, men man har brukt mer tid, sier Kjeldal.

Ser muligheter for besparelser

– Vi registrerer at dette er kommunenes oppfatning, sier Magne Ramlo.

Han er prosjektdirektør for E18-utbyggingen gjennom Telemark og Aust-Agder hos Nye Veier.

Magne Ramlo

Prosjektdirektør Magne Ramlo opplever at samarbeidet med kommunene fungerer bra.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ramlo sier det ikke er fremmet forslag til noen reguleringsendringer ennå, men at selskapet ser muligheter for store besparelser.

– Vi har innledet samtaler med kommunen og berørte grunneiere fordi vi ser et potensial for å spare samfunnet for flere hundre millioner kroner.

– Godt samarbeid

Ramlo skryter generelt av samarbeidet Nye Veier har med de ulike kommunene langs nye E18.

– Vi opplever et godt samarbeid med kommuner og andre berørte. Og det er helt avgjørende for oss, sier Ramlo.

Allikevel har ni andre ordførere stilt seg bak Kjeldal sitt initiativ om å be statsråd Solvik-Olsen om et møte.

– Vi stiller oss helt bak dette, og opplever de samme utfordringene som i Bamble, sier ordførerne Jan Dukene i Tvedestrand, og Per Kristian Lunden i Risør.

Jan Dukene alvorlig

Ordfører Jan Dukene i Tvedestrand støtter kollega Kjeldal i Bamble.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vil ha dialog med statsråden

Ordfører Kjeldal i Bamble håper støtten fra ordførerkollegaene gjør at det vil bli lettere å få til et møte med samferdselsminister Solvik-Olsen.

– Vi må komme i dialog med statsråden for å sørge for at vi kommer oss ut av dette her, og tilbake på sporet.

Han er klar på at alle ønsker det samme.

– Alle ønsker det samme, å bygge den nye E18 raskere og bedre på alle måter, avslutter Kjeldal.

Kjell Brataas i kommunikasjonsavdelingen hos Samferdselsdepartementet sier at departementet ikke har mottatt brevet ennå og derfor ikke kan kommentere saken.