Hopp til innhold

Oljeskadet sjøfugl skytes

Mange hundre sjøfugler er skadet og må bøte med livet etter oljeutslippet fra Godafoss som grunnstøtte ved Hvaler i Østfold.

Oljeskadet fugl

Statens naturoppsyn kommer til å skyte tilgriset fugl etter oljeutslippet fra havaristen Godafoss.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Statens naturoppsyn har fått tillatelse til å avlive de sjøfuglene som lider fra oljesølet.

– Søndag observerte vi rundt 250 sjøfugler som var tilgriset olje utenfor Tjøme I Vestfold, sier Egil Soglo i Statens naturoppsyn til NRK.no.

Han tror det bare er toppen av isfjellet, og mener det er mange flere.

– Vi har fått mange observasjoner av tilgriset og død sjøfugl langs kysten i Larvik og nedover Telemarkskysten til Jomfruland, sier Soglo.

Han tror de vil finne mange skadde sjøfugler i dette området, og håper de kan sende folk ut i løpet av dagen.

NRK har fått tilbakemeldinger fra vitner som har observert oljeskadet fugl helt inne i Indre Havn i Larvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

IUA tar imot døde fugler

På Hvasser har IUA mottak av oljeskadde sjøfugl på Sandøsund.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Tilgriset før helgen

Soglo mener fuglene ikke er tilgriset av olje de siste dagene, men tror de har fått på seg oljen i løpet av de første døgnene etter grunnstøtingen ved Hvaler.

– Det er for det meste ærfugler og gråmåker som er skadet. To knoppsvaner måtte mandag formiddag bøte med livet i Sandøsund fordi de var tilgriset, sier Soglo.

Det er en del is langs Vestfoldkysten og lite fugl. Isforholdene varierer fra dag til dag avhengig av strøm og vind.

Alle oljeskadde fugler blir skutt

De fuglene som nå blir observert tilgriset langs hele kystlinjen blir skutt. Mange har alt omkommet.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) har en base på Sandøsund på Hvasser. Der er det også mottak av død sjøfugl som folk finner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lenser utefor Vestfold

Svenske og norske skip og fly samarbeider om å samle opp olje. Her trekkes lenser mot oljevernskipet Poseidon.

Foto: Kustbevakningen Sverige

Olje tatt opp ved Jomfruland

Kystverket melder at Kystvaktskipet KV ”Harstad” har vært i aksjon hele natt til mandag i et område vest for Jomfruland. De er veiledet av et svensk overvåkningsfly som har oljedeteksjonsradar om bord. KV ”Harstad” har samlet opp oljeforurensning i området.

Det blir fortsatt registrert oljestriper på isen. Det innebærer at det ikke kan utelukkes at noe olje også flyter under isen. Det vil derfor kunne dukke opp olje på nye steder i tiden fremover, skriver Kystverket på sine nettsider.

Les informasjon fra Kustbevakningen i Sverige.

Kulda er en utfordring

Kulde og is utgjør fortsatt en stor utfordring for oljevernaksjonen. Dette gjelder både for utstyr og mannskap (HMS). Det er derfor påkrevd å ta alle nødvendige sikkerhetshensyn.

Været i området er fortsatt bra. Det er meldt stabilt, kaldt vær, men fra onsdag/natt til torsdag er det meldt om væromslag.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skal i dag besøke Vestfold og Kystverkets beredskapsavdeling i Horten.

Statsrådene skal på befaring i området og møte beredskapsledelsen som vil orientere om oppryddingsarbeidet etter grunnstøytingen til containerskipet ”Godafoss” utenfor Hvaler.

SISTE:

IUA Vestfold har nå sendt ut følgende pressemelding: Olje også på vestsiden av Sandefjordsfjorden.

Befaringer:

Sandefjordsfjorden vestsiden: Skadestedsleder Sandfjord, brannsjef Magne Johannessen og skadestedsleder Larvik, brannsjef Arve Stokkan har mannskaper ute i båten til Sandefjord Havnevesen de seiler fra Sandefjord til Larvik. I området er det olje, både klumper og lit større flak langs iskanten
Vi kommer med flere opplysninger i ettermiddag.

Svenner: IUA Vestfold har folk i båt for å sjekke ut meldingene om påslag, samt vurdere
hvilke tiltak som kan settes inn for å fjerne olje, om oljen er aksjonerbar.

Viksfjorden : Mannskaper fra Larvik brannvesen er ute i området for å se etter olje.
I helgen kom inn melding om mulig påslag på Solbergodden og Ølbergholmen.
Dette sjekkes ut nå.

Budal på Tjøme: IUA har fått inn henvendelse fra publikum som mener det kan være olje ute
i fjorden mellom Budal og Hui. Dette sjekkes med båt.

Sandø: IUA Vestfold er sammen med strandrensegrupa fra Kystverket ute for å befare oljen i isen på nord og østsiden av Sandø.
Det er for å se om det er formålstjenlig å starte arbeidet med å fjerne oljebefengt is med gravemaskin på lekter.Fordi is forholdene stadig forverrer seg får IUA Vestfold gjort lite rundt de andre øyene med bekreftet olje i isen eller mot land..

Statens naturoppsyn er også i dag ute i båt for å se til fuglene i fjorden. Naturoppsynsmannen vil med medhold i Lov om dyrevelferd §4 ledd 2 avlive skadd fugl. Den rutinerte oppsynsmannen avliver kun fugl som åpenbart ikke vil overleve. Avlivet fugl vil bli tatt til land.

Publikum som finner skadet eller død fugl bes ta kontakt med IUA Vestfold på telefon 98 26 30 19.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark