Hopp til innhold

Ny norsk koronastudie vekker optimisme: Antistoffer ett år etter sykdom

Forskere er overrasket over fersk studie som viser at også mild sykdom gir beskyttelse lenge etterpå. – Dette en viktig studie, sier Helsedirektoratet.

Koronavirus i elektronmikroskop

GIR BESKYTTELSE: Gode mengder antistoffer ble målt i blodet hos deltakere opptil ett år etter at de var koronasmittet, viser den ferske norske studien, som skal være sitt første i sitt slag.

Foto: NIAID

400 personer har deltatt i koronastudien som skal være den første i sitt slag i Norge.

Sykehuset Telemark og Sykehuset Sørlandet står bak studien, som ennå ikke er publisert.

Personene som deltar, hadde covid-19 i den første smittebølgen i mars 2020 eller den andre som var i desember 2020.

Nå viser de første funnene fra studien at 94 prosent av deltakerne hadde gode menger antistoffer i blodet i opptil ett år etter.

Over halvparten hadde høye antistoffer 10–12 måneder etter covid-19.

Marjut Anneli Sarjomaa, overlege ved Sykehuset Telemark og ansvarlig for koronastudien.

OPTIMISTISK: – Det er håp om at koronavirus kan bli mindre farlig virus, sier overlege Marjut Anneli Sarjomaa, som er ansvarlig for studien.

Foto: PRIVAT

– Det er veldig positive resultater. Det sier overlege og ansvarlig for studien, Marjut Anneli Sarjomaa, ved Sykehuset Telemark.

Mild sykdom

Bare 6 prosent av deltakerne var innlagt på sykehus som følge av korona. De fleste hadde derfor mild sykdom.

Forskerne ble overrasket over at denne gruppen hadde gode antistoffer ett år etter.

– Det er litt overraskende at en mild sykdom kan gi antistoffer som varer lenge, sier overlegen.

Studier av Sars-viruset fra 2002–03 og som er beslektet med koronaviruset, har vist at antistoffer kan være i kroppen i opptil to år. Men det har ikke vært like klart at dette forekommer hos folk som ikke blir så syke.

– Det er viktig å få frem, for vi vet at de som har vært veldig syke, får høye nivåer av antistoffer. Vi har vært mer i tvil om de som har vært mindre syke, sier overlege og prosjektleder for studien, Anne Kristin Møller Fell.

Ann Kristin Møller Fell, ved Sykehuset Telemark, prosjektleder for Telemarksstudien.

BLE OVERRASKET: – Vi har vært mer i tvil om de som har vært mindre syke, sier overlege og prosjektleder Anne Kristin Møller Fell. Forskerne ble overrasket over at også denne gruppen hadde gode antistoffer.

Begge er tilknyttet Universitetet i Oslo og samarbeider med ledende forskere nasjonalt og internasjonalt.

Varer lenger

Tidligere britiske og amerikanske studier har vist man kan være immun mot viruset i seks til åtte måneder etter koronasykdom, ifølge forskning.no.

Den ferske studien fra Norge skal være den første som har sett på antistoffer så lenge som 12 måneder etter.

– Dette viser at antistoffene varer lenger og vi har heller ikke fått påvist nye koronainfeksjoner hos deltakerne etterpå, sier Sarjomaa.

Dette tyder på at immunsystemet produserer antistoffer som beskytter mot ny sykdom av koronavirus, viser hun til.

Det positive er at dette kan sees i sammenheng med antistoffer man får fra vaksiner, nemlig god beskyttelse mot sykdom og død, men mindre god mot å bli smittet, forklarer Sarjomaa.

– Det er håp om at koronavirus kan bli mindre farlig virus, sier hun.

Mens liknende studier har sett på spesielle grupper, som helsepersonell eller innlagte, er dette vanlige innbyggere i Telemark og Agder.

– Dette en viktig studie, som utfyller bildet fra tidligere studier i andre land.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han sier det er positive nyheter at man finner antistoffer hos personer som har gjennomgått mild sykdom, så mye som ett år etter.

Det tyder på at immuniteten kan være mer langvarig enn tidligere antatt, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

POSITIVE NYHETER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier funnene i studien gir grunn til optimisme.

Foto: NRK

Måler over to år

Studien skal pågå i to år, og antistoffer skal måles hos deltakerne også etter 18 og 24 måneder.

– Det er viktig å finne ut hvor lenge antistoffene varer, også med tanke på framtidige pandemier og nye virusmutasjoner, sier Sarjomaa.

Forskerne mener det er veldig viktig med en norsk studie om korona, blant annet fordi demografien er annerledes enn i mange andre land.

– Vi bor mer spredt. Det har en del å si, og det har vi hatt litt lite informasjon om. Hvis vi ser på internasjonale studier, bor gjerne mange av de som har deltatt, tett i store byer og har litt annerledes liv enn det vi har i Norge, sier Fell.

Anbefaler vaksine

Selv om koronasykdom gir beskyttelse, anbefaler forskerne å ta vaksinen.

– Gjennomgått korona og én vaksinedose kan være bedre enn tre vaksinedoser dersom man ikke har hatt korona, men her mangler vi kunnskap, sier Sarjomaa.

En israelsk studie viste at beskyttelse fra vaksine ble redusert etter fire-fem måneder for aldersgruppen over 65 år, viser hun til.

– Det ser ut som egne antistoffer har en bedre holdbarhet, sier Fell.

Men det er også individuelle forskjeller på antistoffer som utvikles, påpeker hun.

– Ikke alle er så heldige å ha høye nivåer, heller ikke i populasjonen vi har sett på. Hvis det var opptil meg, ville jeg helt klart tatt vaksinedose en og to, og en boosterdose, for å være trygg at jeg ikke blir alvorlig syk, sier Fell.