Norcem: – Blir ikke deponi her så lenge gruvene drives

BREVIK (NRK): Ledelsen ved sementfabrikken Norcem sier de ikke har planer om å legge ned gruvedrifta. Den krystallklare beskjeden kommer samme dag som klima- og miljøministeren besøker kystbyen.

Per Brevik

IKKE DEPONI NÅ: Direktør Per Brevik i sementfabrikken Norcem sier de skal bruke gruvene i mange år framover. Fabrikken trenger kalksteinen til sementproduksjonen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

– Vi ønsker å drive videre på ubestemt tid. Dette har vi også fortalt NOAH tidligere, sier direktør ved Norcem Per Brevik til NRK.

Han mener det også er helt uaktuelt å ha en samdrift som innebærer et deponi i deler av gruvene samtidig som Norcem tar ut kalkstein i andre deler av gruvene.

Det er selskapet Norsk Avfallshåndtering (NOAH) som planlegger å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har NOAH laget en konsekvensutredning som konkluderer med at det ikke er farlig å etablere dette i kystbyen.

Det var knyttet stor spenning til Norcems tilsvar til konsekvensutredninga. Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss mener at svaret er så nedslående sett fra NOAHs side, at det må bety at staten avlyser selskapets planer om å etablere et anlegg i Brevik.

Norcem tett på

Sementfabrikken Norcem skal drive gruvene i mange år til. De har i første omgang konsesjon til 2040.

Foto: Anne Lognvik

Slakter konsekvensutredninga

Norcem mener også at NOAHs konsekvensutredning, som er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ikke er god nok.

Sementbedriften peker på at det ikke er godt nok utredet på detaljnivå hvor egnet gruvene er som deponi. Norcem skriver også i sitt høringssvar at det kan stilles spørsmålstegn ved den gruvefaglige kompetansen til de som har utført risikoanalysen.

Norges Miljøvernforbund er enig med Norcem. De ber departementet trekke tilbake konsekvensutredninga med begrunnelse i at den er særdeles mangelfull.

Håper fortsatt på samdrift

Carl Hartmann, som er administrerende direktør i NOAH, gir på ingen måte opp planene om deponi i gruvene der Norcem holder til.

– Vi har diskutert samdrift med Norcem i lang tid, og er fortsatt innstilt på å diskutere dette. Vi tror fortsatt det er mulig med samdrift.

– Hva sier du til kritikken om at konsekvensutredninga er for dårlig?

– Jeg forstår den ikke. Vi har til og med hatt personell fra Norcem med gruvekompetanse leid inn hos oss, nettopp for å ivareta den biten.

Ola Elvestuen

Statsråd Ola Elvestuen skal møte innbyggere i Brevik til et såkalt lyttemøte torsdag ettermiddag.

Foto: Elise Angell / NRK

– Håper saken legges død

Porsgrunnsordfører Robin Kåss sier han ikke er overrasket over Norcems svar.

– Det er dette vi har prøvd å si til miljøministeren over lang tid. Det er veldig bra at Norcem har lagt så mye arbeid i sin høringsuttalelse og er så klokkeklar i sine innspill. Dette begynner å bli et mer og mer uaktuelt prosjekt.

– De har ikke klart å avklare hvem som eier gruvene. Norcem har en gruvedrift som skal pågå fram til 2040, og de har konsesjon til å drive i gruvene. Det er ikke ordentlig utredet dette med evigvarende lagring av farlige stoffer rett under der som folk bor.

Kåss er tydelig på hva han ønsker å ta opp med statsråden når han kommer på besøk i dag.

– Jeg håper nå at Ola Elvestuen, aller helst i dag, kan legge denne saken død. De har ikke grunnlag for å gå videre med dette deponiprosjektet.

Det er Brevik i Telemark og Raudsand i Møre og Romsdal som så langt har stått igjen som alternative plasseringer av et nasjonalt deponi for farlig avfall.

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn

Porsgrunnsordfører Robin Kåss har kjempet mot et deponi i kommunen i mange år.

Foto: Anne Lognvik / NRK