Hopp til innhold

Mishandlet sønnen grovt – slipper fengsel

Gutten ønsket ikke at foreldrene skulle i fengsel, og føler selv skyld for at han ble mishandlet, ifølge dommen.

Norges lover tingrett

FIKK SAMFUNNSSTRAFF: Sammenlignbar rettspraksis er omkring 2 år og 6 måneder, men foreldrene fikk samfunnsstraff av hensyn til sine funksjonshemmede barn. (illustrasjon)

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Et foreldrepar i Vestfold er dømt for å ha mishandlet en av sine sønner gjennom fire år.

Vestfold tingrett omtaler volden som alvorlig og grov. Volden bestod blant annet slag med både belte og tresleiv.

Sammenlignbar rettspraksis er omkring 2 år og 6 måneder i fengsel, men retten ga foreldrene 420 timers samfunnsstraff.

Av hensyn til barna

Selv om retten har lagt til grunn en rekke skjerpende forhold, endte de altså med samfunnsstraff og ikke fengsel.

Årsaken er hensynet til barna i familien, hvor to er alvorlig funksjonshemmet.

Det pågår en sak om omsorgsovertakelse for alle barna, som ikke er avgjort. Ingen av barna bor i dag med foreldrene, men det er ikke klarlagt om de kan få tilbake omsorgen.

– Dommerne har klart å ta hensyn til barna i avveiningen av straff. Det er veldig bra, sier guttens bistandsadvokat Helge Hjetland. Han ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere.

Retten har også lagt noe vekt på at gutten ikke ønsker at foreldrene skal i fengsel.

Gutten føler skyld fordi han gjennom flere år har fått høre at det er hans dårlige oppførsel som gjorde at han ble straffet, dette på tross av forsikringer at han ikke har skyld i dette, ifølge dommen.

– En spesiell sak

Når det først ble domfellelse, er faren veldig glad for at det samfunnsstraff, ikke fengsel, sier advokat Stian Mork Sletten fra Advokatfirmaet Hasle.

Faren har ikke bestemt for om han anker dommen. Moren har derimot vedtatt dommen.

– Moren mener fortsatt dette ikke er riktig, men hun har bestemt seg for å vedta dommen. Hun orker ikke belastningen det er med en ny runde i lagmannsretten, sier hennes advokat Ole Tom Røed.

Sletten sier foreldrene har vært åpne om hvordan de har håndtert sønnen.

– Det har vært en oppdragerstil som nok har vært for streng, men begge er helt klare på at de ikke har hatt forsett om å mishandle sønnen.

Advokaten mener at bruken av samfunnsstraff viser hvor spesiell denne saken er.

– Det klare utgangspunktet er fengselsstraff, men det fravikes altså her. Foreldrene har en stor omsorgsbyrde med fire barn, hvorav to er sterkt funksjonshemmede, sier Sletten.

Aktor la ned påstand om tre års fengsel.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i aktor for en kommentar til dommen.

Slo med belte og tresleiv

Ifølge dommen utsatte foreldrene sønnen for både psykisk og fysisk mishandling.

Volden startet da gutten gikk i 4. klasse på barneskolen, og pågikk i fire år.

I et tilfelle slo foreldrene så hardt med en tresleiv at tuppen på sleiva knakk.

Innelåst

Gutten skal også ha blitt innelåst på rommet sitt over en periode på flere måneder. Han fikk kun komme ut av rommet når han skulle på skolen.

I tillegg ble han utsatt for nedsettende kommentarer fra foreldrene.

Foreldrene skal ha fortalt sønnen at de hatet ham og ikke ville ha ham i familien. Sønnen fikk også høre at sykehuset hadde gjort en feil og at han var byttet ut med noen andre, ifølge dommen.

Søster fikk erstatning

Guttens søster har flere ganger vært vitne til volden mot broren og har prøvd å skjerme sine andre søsken for dette. Også ett av tiltalepunktene gjaldt vold mot datteren, men det ble foreldrene frifunnet for.

De ble imidlertid dømt til å betale 20.000 kroner i erstatning, som en kompensasjon for de krenkelsene hun har blitt påført.

Sønnen fremmet ikke krav om erstatning.