Død fisk og misfarget vann etter plastbrann

Brannen på Linnestad industriområde har drept fisk i to elver. Vannet i elvene er misfarget.

Created by InfoDispatcher

Denne fisken ligger død i Dalselva onsdag ettermiddag. Foto: Rune Christoffer Holm.

Brannen startet i en ti meter høy plasthaug hos bedriften Revac på Linnestad industriområde i Re i Vestfold mandag morgen. Den blusset opp igjen flere ganger, og brannvesenet holdt på med etterslukking helt til i går kveld.

Nå viser det seg at brannen har ført til misfarget vann og død fisk i Dalselva og Storelva.

– Elvene er litt sorte, det er litt lukt, og i tillegg er det observert en del død fisk, sier rådmann i Re kommune, Trond Wifstad, til NRK.no

– Nå skal det plukkes død fisk, så vi får oversikt over hvor stort omfang dette har.

Flere tiltak

Brannvesenet kvelder brannen med skum.

Brannvesenet kvelte brannen med skum.

Foto: VIB

I ettermiddag har representanter fra Fylkesmannen i Vestfold, brannvesenet, bedriften Revac og Re kommune blitt enige om å sette i verk flere tiltak for å begrense miljøkonsekvensene.

– Vi skal prøve å hindre ytterligere avrenning fra branntomta. Så skal vi sette på mer vann i vassdraget, så vi får hurtigere gjennomstrømming av vann.

I tillegg er det tatt vannprøver, og det skal tas nye prøver fortløpende.

– Det er alvorlig at det er en forurensing av vassdraget, men vi får avvente svaret på vannprøvene før vi konkluderer med hvor alvorlig dette er.

God gytebekk

I en pressemelding skriver rådmannen at de ikke anbefaler å bruke vann fra Dalselva og Storelva til vanning av åkre, grønnsaker, eller som drikkevann til dyr.

– Det er både for at vi skal få gjort den jobben som skal gjøres der, og fordi vi ikke vet hvor forurenset vannet er, sier Wifstad.

Dalselva er tidligere dokumentert som en av østlandets beste gytebekker for ørret.

Brann på Linnestad.

Røyken kunne sees fra lang avstand.

Foto: Rune Christoffer Holm