Hopp til innhold

Theas klassekamerater må lese høyt for henne: – Før var jeg helt selvstendig

Svaksynte Thea Løkebø (16) gikk fra 6 i matte til 3+. Lærebøkene hun har fått, fungerer ikke godt nok.

Svaksynte Thea Løkebø (16) gikk fra 6 i matte til 3+. Lærebøkene hun har fått, fungerer ikke godt nok.

HØYTLESING: Thea Løkebø mistet lydbøkene sine da ny læreplan kom. Nå må vennene lese lærebøkene for henne. Her hjelper venninne Ida Wergeland Kvestad Thea.

En stemme leser opp teksten fra en lærebok i hurtig tempo. Så hurtig at de fleste ikke klarer å henge med på hva som blir sagt.

Men for svaksynte Thea Løkebø (16) er ikke det noe problem. Hun foretrekker at teksten blir lest opp fort, for da holder hun konsentrasjonen oppe.

Men etter at hun startet på videregående i august, ble ting annerledes.

– De digitale bøkene jeg har, fungerer ikke og er ikke tilrettelagt for svaksynte i det hele tatt, sier 16-åringen, som kun har 5 prosent syn.

Høytlesning i klasserommet

For ett år siden ble ny læreplan innført. Med dette kom det også nye digitale lærebøker.

Tidligere brukte Thea lydbøker når hun skulle få med seg pensum. Nå er disse byttet ut med digitale bøker.

Hun forklarer at hun nå må markere teksten som skal leses opp i de nye digitale bøkene. Men når man ikke kan se, blir dette vanskelig.

Dermed må hun få venninner og foreldre til å lese bøkene for henne. Og det blir ikke i det tempoet Thea foretrekker.

– Jeg føler det er helt feil, for før var jeg helt selvstendig. De andre kan slå opp i boka og begynne å lese, og den muligheten vil jeg også ha. Den muligheten hadde jeg for et halvt år siden, og nå er den tatt bort fra meg.

Dårligere karakterer og mer stress

På ungdomsskolen fikk Thea toppkarakterer. Målet hennes er å bli astrofysiker, men på forrige matteprøve gikk hun ned fra 6 i karakter til 3+.

Hun forteller at hun nå bruker mye mer tid og energi på leksene, fordi hun først må finne frem til riktig bok, for så merke teksten hun vil ha lest opp.

For ei jente som tidligere var selvstendig og med mange ambisjoner, har den siste tiden vært belastende.

– Dette er diskriminering i 2021, og det skjønner jeg ikke at er mulig.

Også vennene hennes håper hun kan få tilbake lydbøkene fortest mulig.

– Det er et stort problem. Det burde vært en selvfølge at Thea hadde like muligheter som oss, sier Hanna Hjertaas.

Ida Wergeland Kvestad er enig og legger til at hun ikke klarer å lese like fort som det Thea er vant med fra lydboka.

– Thea lærer nok ikke like mye. Hun burde få like hjelpemidler som før.

Assisterende rektor på Sandefjord Videregående skole, Anne Berit Smedstad

ALVORLIG: Assisterende rektor ved Sandefjord videregående skole, Anne Berit Smedstad synes situasjonen til Thea er alvorlig.

Foto: Philip Hofgaard / nrk

Assisterende rektor ved Sandefjord videregående skole, Anne Berit Smedstad, forstår fortvilelsen til Thea. Hun synes situasjonen er alvorlig.

– Vi er fortvilet over at en så kunnskapsrik og flink jente ikke skal få de læremidlene hun behøver.

– Ulovlig og diskriminerende

Thea får støtte av Norges Blindeforbund. De har fått liknende tilbakemeldinger fra andre blinde og svaksynte elever i grunnskole og videregående skoler.

Forbundsleder Terje Andre Olsen sier elever er fortvila over at skolearbeidet er ekstra tungvint.

– Jeg vil karakterisere det som ulovlig og diskriminerende, fordi det bryter med bestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven.

Han sier at i loven er det krav om at læremidler i skolen skal kunne brukes av folk som ikke ser. Slik det er nå, får ikke svaksynte og blinde samme opplæring som andre, mener han.

– De må slite mer for å gjøre skolearbeidet, og i ytterste konsekvens kan de få dårligere karakter når man ikke har samme mulighet som andre å tilegne seg kunnskap.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen, forstår frustrasjonen til Thea.

– Sånn som den her eleven opplever det, sånn skal det ikke være i skolen. Læremidler skal ikke bryte med universell utforming, sier Torbergsen.

Samtidig sier hun det er viktig å huske på at det kom ny læreplan i fjor, som fører med seg en del nye læremidler.

Hun mener det er for tidlig å konkludere med om det Thea opplever er ulovlig og diskriminerende, slik Blindeforbundet hevder.

– På nåværende tidspunkt er det litt tidlig å si om kritikken holder, sier hun.

Torbergsen legger til at de skal ta problemstillingen videre med Digitaliseringsdirektoratet, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet fører tilsyn av denne typen læremidler. De kommer da til å se på om det er behov for et bredere tilsyn av de nye læremidlene.

Kristina Torbergsen, politisk rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune.

UHOLDBART: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen, sier læremidler ikke skal bryte med universell utforming.

Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Må lage lydbøkene

Avdelingsdirektør i Statped, Kari Anita Brendskag, sier at de fikk beskjed fra skolen i august om at de trengte lydbøker. De er i dialog med skolen for å tilrettelegge for dette.

Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste som bidrar til at folk med særskilte behov kan være aktive på skole, jobb og i samfunnet.

Nå jobber de med å finne midlertidige løsninger for Thea mens de venter på at lydbøkene skal lages.

– For det er en ny læreplan som vi fikk i fjor, og det tar veldig lang tid å produsere lydbøker til alle fagene i fagfornyelsen. Så det er klart at vi har et lite «delay» her, sier Brendskag.

Hun tror at bedre digitale løsninger vil være på plass snart, men det er usikkert når Thea vil få lydbøkene sine.

– Jeg tenker at vi skal klare å finne en god løsning på denne saken.