Hopp til innhold

– Skulle gjerne hatt flere slike dager

Ledelsen ved Torp Sandefjord lufthavn takker for ytterligere 30 millioner kroner i krisepenger fra regjeringen. Likevel fortsetter prosessen med å si opp ansatte, forteller flyplassdirektøren.

Torp Sandefjord Lufthavn

REDDET: 30 millioner kroner fra regjeringen sørger for at Torp kommer seg gjennom 2020 uten for stor gjeld.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Mandag la regjeringen frem en ny krisepakke for reiselivet. Ordningen inneholder inntil én milliard kroner i kompensasjon. 30 millioner kroner av disse skal sikre at Torp klarer seg ut året.

– Skulle gjerne hatt flere slike mandager. Et veldig gledelig budskap, sier flyplassdirektør Gisle Skansen.

Er på radaren

De ekstra pengene betyr at flyplassen kommer seg gjennom dette året uten altfor store skrubbsår. Det betyr også at gjelden ikke øker noe særlig, og det er viktig med tanke på fremtiden, sier Skansen videre.

– Så betyr det faktisk også en del følelsesmessig. Det at vi er på radaren til politikerne, både innenfor regjeringen og lokalt. Det er vi veldig glad for.

Gisle Skansen, Flyplassdirektør ved Torp

GLAD: Flyplassdirektør Gisle Skansen, skulle gjerne opplevd flere mandager som denne.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

I midten av mars, rett før Norge og store deler av Europa stengte ned, lå Torp foran budsjettet.

Koronaen traff som et lynnedslag, og forventninger og budsjetter ble justert. Nå forventer flyplassdirektøren cirka 700.000 reisende fra Torp i løpet av hele 2020. Det er kun en tredjedel av normal trafikk.

– Det er klart det har vært et veldig krevende år, både for oss som driver flyplassen og ikke minst andre bedriftene som driver her på Torp. Det er 740 mennesker i daglig virke her og en veldig stor andel av de er helt eller delvis permittert fremdeles, sier Skansen.

Må likevel si opp

90 millioner kroner tidligere i år, og 30 millioner kroner i dag, er likevel ikke nok til å unngå de varslede oppsigelsene.

Ledelsen ved Torp jobber nå med ulike modeller fremover for å tilpasse seg et lavere passasjertall, også til neste år.

– Nå kom vi oss gjennom 2020 takket være disse to støttepakkene vi har fått. Nå retter vi blikket mot 2021 og ser hvordan vi skal rigge virksomheten. For da tror vi heller ikke vi kommer over noe særlig mer enn én million reisende, sier Skansen.

Torp Sandefjord lufthavn

STILLE: To tredjedeler av passasjergrunnlaget på Torp er borte som følge av koronaen.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Skansen forteller at de er midt i prosessen med å se på oppsigelser. De har en god dialog med de tillitsvalgtes representant, og det har vært flere drøftingsmøter.

Skansen sier de er nødt til å tenke fremover å se hvordan de skal rigge en virksomhet som har under halvparten av kundegrunnlaget av det den ellers skulle hatt.

– Så ser vi heller kanskje ikke lyset i tunnelen helt før kanskje i 24/25. Det tar tid før dette er helt tilbake igjen, og da er vi helt nødt til å gjøre en god del grep som sannsynligvis da også går i retning av nedbemanning.

Torp er viktig

Stortingspolitiker fra Høyre, Lene Westgaard-Halle, var til stede da pengene ble delt ut i formiddag. Hun understreker viktigheten av å bevare Torp.

Lene Camilla Westgaard-Halle

VIKTIG: Stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle (H), sier det er uaktuelt og ikke støtte Torp.

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Torp er en arbeidsplass for over 700 mennesker. Det er en viktig driver i næringslivet for oss lokalt. Det å ikke støtte Torp, er ikke aktuelt for oss, sier Westgaard-Halle.

Hun forteller videre at de er tett dialog med flyplassledelsen for å følge utviklingen videre utover i 2021.

På spørsmål om det kan fortsette slik at Torp skal sikres gjennom krisepakker gang på gang, er svaret at ringvirkningene det får ved ikke å gi støtte, er så enorm at det ikke er aktuelt at Torp kommer i en situasjon hvor de må stenge helt ned.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark