Hopp til innhold

Har for dårlig kontroll – kloakk kan renne fritt

Norske kommuner bryter reglene, og har ikke god nok oversikt over tilstanden i avløpssystemene sine. Det viser en tilsynsaksjon.

Vann

En nasjonal kontroll viser at flere kommuner ikke har oversikt over det samlede utslippet fra avløpssystemet. Dersom ledningsnett og renseanlegg er for lite, kan utslipp av urenset avløpsvann til miljøet øke. (illustrasjonsbilde)

Foto: Jon Lasse Bratli / Miljødirektoratet

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Totalt ble 55 kommuner i ni fylker kontrollert i fjor. Nå er resultatet klart.

Nesten alle bryter reglene.

– Vi er skuffa over resultatene. Vi hadde forventet at kommunene hadde gjort mer for å sikre gode avløpssystemer, som bidrar til god nok rensing og minst mulig utslipp.

Det sier Henning Gøhtesen. Han har ansvar for industritilsyn i Miljødirektoratet.

Henning Gøhtesen. Seksjonsleder for industritilsyn i Miljødirektoratet

Seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet sier at det hjelper lite om man har et godt renseanlegg, hvis bare halvparten av avløpsvannet når fram dit.

Foto: Privat

Tilsynene viste at 50 av kommunene brøt regelverket om miljø.

Dette viser at kommunene ikke har god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemene.

Alvorlig for miljøet

17 av kommunene som ble kontrollert, hadde alvorlige brudd.

Det vil si for dårlige vurderinger av hvordan avløpet utgjør en risiko for miljøet. Det kan for eksempel være lekkasjer fra kloakkrørene.

– Det store problemet er at dette kan bidra til forurensing i vann. Utslippene kan føre til overgjødsling, oppblomstring av alger og fiskedød. Mangelfull rensing kan også føre til utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Renseanlegg

Så mange som 70 prosent av kommunene har ikke god nok kontroll på utslippene fra renseanleggene. Årsaken kan være at det ikke blir utført tilstrekkelige målinger eller fordi rensekravene ikke blir overholdt. (illustrasjonsbilde)

Foto: Anette Heggøy hos Statsforvalteren i Vestland

Gøhtesen sier at avløpssystemet må ses under ett for å sikre at det fungerer godt nok.

Miljødirektoratet håper aksjonen har gjort ledelsen i kommunene mer bevisst på sitt ansvar.

Vi ser at en del kommuner vedtar utbygging av nye boligområder, hyttefelt og industri. Det øker mengden av avløp, uten at man tar hensyn til å oppgradere ledningsnett og løsninger for rensing, sier Gøhtesen.

For lite kunnskap

Flesteparten av de kontrollerte kommunene hadde ikke hatt tilsyn de siste årene.

I Vestfold og Telemark fikk åtte kommuner besøk av Statsforvalteren.

– I fem av kommunene fant vi alvorlige avvik. Det er vi selvsagt ikke fornøyd med.

Det sier fagsjef for forurensing, Siv Hege Wang Grøvo.

Siv Hege Wang Grøvo. Hun er fagsjef for forurensing hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Siv Hege Wang Grøvo er fagsjef for forurensing hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

– Resultatene fra aksjonen viser at kunnskap om regelverk og krav er mangelfull i mange kommuner.

Grøvo trekker spesielt frem mangelen på vurderinger når det gjelder miljørisiko.

– Hvis avløpsanleggene ikke renser tilstrekkelig, så vil vi kunne se tilstander som vi nå ser i Oslofjorden. Det er negativt både for dyreliv og planteliv, og for oss som bor her.

Føler de har kontroll

I Vestfold og Telemark var det Bamble kommune som fikk flest avvik. To av dem alvorlige.

Andre Lindkjen Olsen

Virksomhetsleder for kommunalteknikk i Bamble, André Lindkjenn Olsen, mener kommunen har god kontroll på avløpsnettet.

Foto: Privat

André Lindkjenn Olsen er leder for kommunalteknikk i kystkommunen.

Han forklarer at avvikene handler om mangelen på skriftlig dokumentasjon.

– Vi føler at vi har kontroll. Vi drifter avløpsnett og renseanlegg som vi skal.

Kommunen er nå i ferd med å få nytt system for intern kontroll.

– Vi håper det vil løse en del av utfordringene.

Kan ikke løse problemene alene

Dersom ikke kommunene rydder opp i avvikene, kan de få tvangsmulkt.

Torild Fagerbekk er direktør for Samferdsel, plan og miljø i kommunesektorens organisasjon, KS.

Torild Fagerbekk er direktør for Samferdsel, plan og miljø i KS.

Foto: KS

Kommunesektorens organisasjon, KS, mener det må gjøres noe med det kontrollene har avdekket, men at staten må være med å bære byrden.

– Statsforvalteren har et ansvar for å gjøre kommunene i stand til å gjennomføre den jobben som må tas, sier direktør Torild Fagerbekk.

Hun peker på at Statsforvalteren er både forurensingsmyndighet og tilsynsmyndighet.

Ifølge Miljødirektoratet skal nå Statsforvalterne følge opp kommunene med nye tilsyn, og oppdaterte tillatelser.