Hopp til innhold

Innsatte mister Nav-hjelp

En Nav-veileder har hjulpet de innsatte i Hof fengsel med arbeid, ytelser og bolig, men nå er det populære tiltaket snart slutt.

Hof fengsel mister NAV-støtte
Foto: Aina Indreiten / NRK

– Hvis man mister dette tiltaket når man sitter inne, så kommer man kanskje ut i ingenting. Det er veldig viktig å opprettholde for mange.

Det sier Kevin som soner en fire måneder lang dom i Hof fengsel. Han kom til Hof for tre uker siden, men har allerede fått god hjelp av Nav-veilederen i fengselet.

Hof fengsel mister NAV-tiltak

Nav-veileder Terje Egrem hjelper Kevin som soner i Hof fengsel.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Han forteller at veilederen hjelper ham å opprettholde kontakten med Nav i hjemkommunen slik at tiltak som pengestøtte er der når han løslates.

Kan ta tid å komme i gang

En veileder fra Nav har hjulpet innsatte i Hof fengsel med spørsmål knyttet til gjeldsproblemer, ytelser de har krav på, bolig, og arbeid eller tiltaksplass eller videre kontakt med Nav ved behov, men nå er det toårige prosjektet snart slutt.

Det finnes ikke penger til å videreføre arbeidet, og dermed må de innsatte klare seg selv når de kommer ut.

– Jeg synes det er veldig trist. Når dette er over, er det helt klart en stor ressurs for de innsatte som forsvinner.

Det sier Terje Egrem som har jobbet som Nav-veileder i Hof fengsel i snart to år. Prosjektet er avgjørende for at de innsatte skal få en god start når de har sonet ferdig, mener han.

Les også:

Viktig å få orden på livet

Hof fengsel mister NAV-veileder

– Det er avgjørende at de innsatte får hjelp til å komme i gang når de løslates, sier Nav-veileder i Hof fengsel, Terje Egrem, og tilbakeføringskoordinator, Tone Gran Myhre.

Foto: Aina Indreiten / NRK

I Hof fengsel er det innsatte med korte dommer og fengselet har i snitt 900 løslatelser i året. Fengselet jobber mye med å skaffe arbeid til de innsatte etter endt soning, og det å få hjelp til et ordnet liv på utsiden er svært viktig, mener Tone Gran Myhre, tilbakeføringskoordinator i Hof fengsel.

– Vi har noe vi kaller for glippsone som gjerne er perioden fra du løslates og til du kommer ut i noe. Blir den sonen for lang, øker tilbakefallsprosenten. Da blir sjansen for at veien tilbake til en kriminell adferd med rus mye større, sier Myhre

Hun forteller at en avtalt time hos ruskonsulent, Nav-veileder, helsepersonell eller noen som kan føre saken videre er essensielt for at den som løslates skal kunne greie seg i samfunnet.

Ikke penger til videreføring

Nav Vestfold ser at prosjektet har en positiv effekt for de innsatte, men dette er et nasjonalt prosjekt de ikke har mulighet til å videreføre. Det er flere fengsler i Vestfold, og flertallet av de innsatte er hjemmehørende i kommuner utenfor fylket.

– Nav Vestfold har ikke mulighet til å ta ansvar for det som er et nasjonalt behov, men vi skal fortsatt være til stede i fengselet og bistå de ansatte, sier Hanne Knudsen Sedberg, assisterende fylkesdirektør i Nav.