Innrømmer sykehustabbe – tar selvkritikk

En kvinne som i februar ble operert for gallestenssykdom ved sykehuset på Notodden, fikk ikke forsvarlig behandling. Sykehuset legger seg flat etter kritikken fra Fylkeslegen i Telemark.

Sykehuset på Notodden
Foto: Anne Lognvik / NRK

Pasienten beskrives som en eldre kvinne med god allmenntilstand. Det var i februar at hun på grunn av gallestenssykdom skulle få fjernet galleblæren ved sykehuset på Notodden.

Under operasjonen fikk hun skader på gallegangen. Dette førte til at operasjonen ble mye mer komplisert. Til tross for dette, forsøkte legene å fullføre operasjonen.

Eirik Eliassen, klinikksjef Sykehuset Telemark

Klinikksjef Eirik Eliassen ved Sykehuset Telemark sier de tar tilbakemeldingen fra Fylkeslegen på største alvor.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Pasienten ble forsøkt ferdigoperert hos oss, men det vi burde ha gjort var å henvise pasienten videre til korrigerende kirurgi i Oslo, sier klinikksjef Eirik Eliassen ved Sykehuset Telemark.

Lå seks døgn før overføring

Etter operasjonen ble kvinnen liggende med komplikasjoner ved sykehuset på Notodden i seks døgn før hun ble overført til Skien. Dette mener Fylkeslegen er faglig uforsvarlig, og skriver til sykehuset at de umiddelbart burde ha overført kvinnen til et større sykehus. Eliassen innrømmer at dette ble håndtert feil.

– Pasienten fikk dessverre en komplikasjon under inngrepet og den ble dessverre ikke håndtert etter våre retningslinjer, sier Eliassen

– Hvorfor ble ikke retningslinjene deres fulgt?

– Retningslinjene er skriftlige og skal være kjent hos alle som driver med denne type kirurgi. Hvorvidt aktuelle lege var kjent med detaljene er jeg ikke sikker på, sier Eliassen.

Eliassen sier denne typen operasjoner er sjeldne ved et middels stort sykehus, og at det derfor skal håndteres i Oslo, der de har erfaring med denne typen operasjoner. Han vil nå gå igjennom retningslinjene på nytt.

– Vi tar tilbakemeldingen fra Fylkeslegen på største alvor. Vi går igjennom dette i fagmiljøet, både i Skien og på Notodden, slik at vi forsikrer oss om at alle legene våre er klare over hvordan denne type komplikasjoner skal håndteres.

Kunne klart seg uten operasjon

Det siste året før operasjonen hadde kvinnen magesmerter. Før operasjonen på Notodden fikk hun ved sykehuset i Skien fjernet gallesten. Dette er en halvtimes inngrep, som gjøres via spiserøret.

Fylkeslegen påpeker at det er vanlig å ha en "vente og se"-holdning etter å ha fjernet gallesten. Sykehuset burde ha drøftet med pasienten om de skulle ha ventet med operasjon for å se om smertene ga seg. Fylkeslegen viser til at mange pasienter lever uten symptomer etter å ha fjernet gallesten. Sykehuset får kritikk for ikke å ha drøftet denne muligheten med pasienten.

– Vi burde vært mer avventende, sier Eliassen

Etter operasjonen på Notodden har kvinnen hatt ytterligere to operasjoner ved Rikshospitalet i Oslo. Etter den siste var hun på bedringens vei.