Hopp til innhold

Ingen kritikk av Aaltvedt Betong etter sanduttak

Kommunerevisjonen har ikke funnet noe kritikkverdig i Aaltvedt Betongs uttak av masser fra Geiteryggen. Granskingsrapporten konkluderer med at de har betalt avtalt pris til Skien Lufthavn AS.

Sandkrater Geiteryggen

OMSTRIDT SANDTAK: Skien kommune la i dag fram rapportene etter den eksterne granskingen av sanduttaket ved Skien Lufthavn AS.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Skien kommune la på en pressekonferanse tidligere i dag fram tre rapporter etter at de selv valgte å sette i gang en ekstern gransking av sanduttaket fra den lokale flyplassen i Skien.

Etter pressekonferansen ba NRK Aaltvedt Betong ved daglig leder Egil Aaltvedt om en kommentar. Aaltvedt ønsket ikke å kommentere saken, men varslet en skriftlig uttalelse. Den kom i ettermiddag. Her er uttalelsen i sin helhet:

Aaltvedt Betong AS
Aaltvedt Betong AS

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark