NRK Meny
Normal

Brøt loven i sandsaken

Både administrasjonen i Skien kommune og en sentral Høyrepolitiker får kritikk i fersk rapport. Konkluderer med inhabilitet og brudd på plan- og bygningsloven.

Ole Magnus Stensrud og Hedda Foss Five

FÅR KRITIKK: Flere får kritikk etter sanduttaket ved Geiteryggen i Skien.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Man har tatt ut masse uten tillatelse. Det er kritikkverdig. Man burde reagert på et tidligere tidspunkt, sier rådmann i Skien Ole Magnus Stensrud på en pressekonferanse nå i formiddag.

Skien kommune la i dag fram tre rapporter etter at de selv valgte å sette i gang en ekstern gransking av sanduttaket fra den lokale flyplassen i Skien. Prosjektet som fikk navnet "Fri sikt".

NRK har tidligere fortalt hvordan Skien kommune lot et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner uten konkurranse. I en av rapportene, fra Telemark kommunerevisjon, avdekkes flere feil og mangler i behandlingen rundt sanduttaket i Skien kommune.

– Brudd på plan og bygningsloven

– Det var ikke søkt om gropa som var der i dag. Det skulle det vært søkt om, sier rådmannen.

Kommunen tok i dag selvkritikk på flere områder.

– Det startet med et prosjekt for å få fri sikt også endte man med en stor grop. Man kan ikke påpeke en spesiell hendelse som førte til at man endte opp der man gjorde. Men det har vært en politisk vilje med å sikre driften kombinert med uheldig oppfølging, sier rådmannen.

Var inhabil

Blant annet konkluderer kommunerevisjonen med at Høyrepolitikeren Jan Terje Olsen var inhabil da saken om sanduttaket ble håndtert i en bystyresak i Skien i 2014. Det var NRK som først avdekket hvordan Høyrepolitikeren i Skien argumenterte i bystyret for å fortsette sandsalget fra den lokale flyplassen samtidig som han var styreleder i betongselskapet som kjøpte sanden.

Jan Terje Olsen

Høyrepolitiker Jan Terje Olsen var i en periode ordfører i Skien kommune.

Foto: Ragnar Lurås

I rapporten fra kommunerevisjonen heter det:

"Habilitetsspørsmålene knyttet til styreverv er håndtert i samsvar med forvaltningsloven ved at bystyrerepresentanten har fratrådt, unntatt i en sak: Jan Terje Olsen deltok i behandlingen av sak 175/14, der bystyret vedtok at uttaket av sand og kunne fortsette også i 2015. Aaltvedt Betong AS var ikke direkte part i denne saken, men hadde en så direkte interesse av vedtaket, at styreleder i selskapet etter vår vurdering var inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd i spørsmålet om uttaket av sand skulle fortsette i 2015."

Også administrasjonen i Skien kommune får kritikk for å ha vært inhabile i saker knyttet til den lokale flyplassen:

"Høsten 2015 valgte generalforsamlingen kommunens toppledelse til styret i Skien Lufthavn AS. Styresammensetningen er ikke i samsvar med gjeldende anbefalinger for eierskap, og heller ikke med kommunens eierskapsmelding. Situasjonen ble sett på som en unntakssituasjon, og styrevalget ble vurdert som en nødvendig og kortvarig løsning i en akutt situasjon. Etter vår vurdering har denne styresammensetningen klare ulemper ved at alle i kommunens administrasjon ble inhabile til å treffe avgjørelser i saker der Skien Lufthavn AS er part, i en periode der det var aktuelt for kommunen å ta stilling til spørsmål rundt mulig avvikling av selskapet og realisering av verdier. Styresammensetningen i denne perioden har medført at kommunens administrasjon var inhabile i vedtaket om ferdigattest våren 2016."

– Feil som kan rettes opp vil bli rettet opp. Feil som ikke kan rettes opp vil vi lære av, avsluttet rådmannen.

Ingenting tyder på at det private betongfirmaet som har fått hentet ut sanden har gjort noe kritikkverdig i saken. Skien kommune viser til at Aaltvedt betong har betalt markedspris for sanda og at uttaket som er registrert er i tråd med det som er innrapportert til dem.