Hopp til innhold

Ikke funnet skrantesyke

Det er ikke funnet skrantesjuke blant de nesten 1400 dyra som foreløpig er felt i årets villreinjakt på Hardangervidda. Veterinærinstituttet har testa dyra i forbindelse med at den smittsomme sykdommen har blitt påvist i reinstammene tidligere år.

Villrein, Hjerkinn
Foto: Geir Olav Slåen