Hopp til innhold

Ikea får etablere seg i Vestfold

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier Ikea kan etablere seg på Danebo, men på bestemte vilkår.

Solhjell og Lae

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell orienterte i fylkesmann Erling Lae om avgjørelsen under et besøk i Vestfold onsdag formiddag.

Foto: Trine Lejon / NRK

Ministeren har bestemt at IKEA kan etablere seg på Danebo, på grensen mellom Sandefjord og Larvik.

- Vi har fortsatt en streng håndheving av forbudet mot kjøpesenter langs E18, men godtar dette ene unntaket på bestemte vilkår, sier Solhjell.

– Dette har vært en vanskelig sak som har tatt lang tid. Vi måtte veie behovet for å unngå kjøpesenter langs E18 opp mot det sterke lokale ønsket om å legge til rette for en regional handelsvirksomhet i denne bestemte saken.

Etter en nøye vurdering har vi valgt å akseptere fylkeskommunens ønske om å legge til rette for etablering av IKEA på Danebo, seier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Krever kollektivtransport

Forutsetningen er at det ikke må etableres mer handel langs E 18. Dette skal sikres gjennom vedtekter i den regionale planen og skal følges opp i reguleringsplanen for området. En annen forutsetning er at det gjennomføres tiltak for å redusere bilbruken. Det må bli enklest mulig å komme seg til Danebo med kollektivtransport.

Ikea kjøpte høsten 2009 et 245 mål stort område ved Danebo og betalte 237,5 millioner kroner for dette.

Det er en grenseeiendom og både Sandefjord og Larvik kommuner har lagt forholdene til rette for Ikea

Planene møtte motstand

Planene til IKEA møtte motstand fra flere og endte i Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Det var mens Erik Solheim var miljøvernminister.

Vegvesenet ville stoppe IKEAs planer og klaget på at fylkestinget, gjennom regional plan for handel og sentrumsutvikling, har gått inn for et unntak for Larvik og Sandefjord kommuner slik at Ikea kan etablere seg drive handel på stedet.

I mai 2010 var Miljøverndepartementet på befaring på Danebo.

Fra miljøverndepartementet, møtte politisk rådgiver Audun Garberg og avdelingsdirektør Guri Ulltveit-Moe. Der møtte også representanter på høyeste politiske og administrative nivå i både fylkeskommunen og Sandefjord og Larvik kommuner.

250 nye arbeidsplasser,- åpner i 2015

Det planlegges for et standard IKEA-varehus på 36 000 kvadratmeter, og en foreløpig åpning av varehuset er satt til 2015. I varehuset alene vil Vestfold få cirka 250 nye arbeidsplasser.

– For lokalsamfunnet står IKEA for et langsiktig partnerskap. I byggeprosessen og i selve driften av varehuset vil det også være behov som må dekkes inn. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet, sier Carl Janzen, landssjef i IKEA Norge.


Det har tatt flere år før departementet bestemte seg. Nå har dagens miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tatt en avgjørelse.

Miljøverndepartementet presiserer at dette er et unntak, og at det ikke er fritt fram for kjøpesenter langs hovedveiene heretter.

Her har Ikea kjøpt tomta

Her i bakgrunnen inntil E18, har IKEA kjøpt tomt for å etablere seg i Vestfold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark