Hopp til innhold

Her er de tryggest i landet

Jo lenger vekk fra Oslo du bor, jo tryggere føler du deg.

Bombeeksplosjon i Regjeringskvartalet

Tre og en halv time etter at bomba smalt i regjeringskvartalet 22. juli var soldater på plass i Oslo sentrum. De som bor i Oslo føler størst frykt for at det skal skje dem noe kriminelt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Arve Østgaard

Arve Østgaard i Sentio ser helt klart at de nordligste fylkene skiller seg ut på en positiv måte.

Foto: Privat

Innbyggerne i Trøndelag, Troms og Finnmark er tryggest på at det ikke skal skje dem noe kriminelt der de bor, og tryggest på at sykehuset i deres region hjelper dem når de blir syke.

Disse fylkene topper flere av poengskalaene i borgerundersøkelsen Trygge kommuner 2013, gjennomført av Sentio fra januar til oktober i år.

– Vi er sikre på at denne undersøkelsen viser gode tendenser på hva som foregår på fylkesnivå. Jo lenger bort fra det sentrale østlandsområdet du kommer, jo tryggere føler du deg, sier seniorrådgiver i Sentio research Arve Østgaard, som står bak trygghetsundersøkelsen.

Les om undersøkelsen i faktaboksen til høyre på siden, og se tabelloversikt over kommuner som ligger på topp 10-lista lenger ned i artikkelen.

Les også:

Kriminalitet, sykehus og beredskap

I undersøkelsen kartlegges det hvor trygge innbyggerne er på at det ikke skjer dem noe kriminelt der de bor, hvor trygge de er på at de får forsvarlig sykehusbehandling hvis de blir syke, og hvor trygge de er på at kommunen har en beredskap for å håndtere krisesituasjoner.

Resultatene presenteres ved hjelp av standardiserte gjennomsnitt, der svarskalaen (1 til 5) er omregnet til en standardisert skala fra 0 til 100.

Nedenfor får du en oversikt over fylker på topp og bunn, men også kommunene som er på Topp 10-lista under hver kategori.

Kriminalitet: På toppen troner Finnmark, Sogn og Fjordane, Troms og Nordland. Helt på bunnen ligger Østfold, Oslo og Telemark.

Spørsmål: Hvor trygg er du på at du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor. Kommunen nærmest 100 er tryggest.

Topp 10 kriminalitet (nærmest 100 er tryggest)

Kommune

Poeng av 100

Kristiansand

75

Tromsø

74

Trondheim

73

Fjell

73

Stavanger

72

Austrheim

72

Asker

72

Bergen

71

Bodø

71

Ålesund

69

Sykehustilbud: I Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er de desidert tryggest på sykehustilbudet sitt, mens innbyggerne i Østfold, Sogn og Fjordane og Finnmark ikke er like trygge.

Spørsmål: Hvor trygg er du på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk. Kommunen nærmest 100 er tryggest.

Topp 10 sykehustilbud

Kommune

Poeng av 100

Trondheim

79

Fjell

75

Bergen

74

Skien

73

Austrheim

73

Tromsø

72

Kristiansand

72

Melhus

72

Stavanger

71

Tønsberg

71

Kriseberedskap: Innbyggerne i Nord-Trøndelag og Troms er tryggest på at deres kommuner håndterer krisesituasjoner, mens de som bor i Hedmark, Vestfold og Østfold ligger i andre enden av skalaen.

Spørsmål: Hvor trygg er du på at din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner? Kommunen nærmest 100 er tryggest.

Topp 10 kriseberedskap

Kommune

Poeng av 100

Tromsø

65

Ålesund

64

Sandnes

64

Stavanger

63

Trondheim

63

Austrheim

63

Bodø

63

Drammen

61

Asker

61

Oslo

60

Les også: Regjeringsplattformen: Styrket beredskap

Grenland politistasjon

Telemarkinger er blant dem i landet som er mest redde for å bli utsatt for kriminelle handlinger. Her fra politistasjonen i Grenland.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Det trygge livet finnes ikke lenger

– Hva ligger til grunn for det folk svarer i undersøkelsen?

– Det er helt klart medias dekning av det samfunnet vi lever i, altså hva som når frem av informasjon til innbyggerne. Når vi har en ransbølge i Oslo, vil det slå voldsomt ut på trygghetsbaromeret her. På samme vis er det strid om hvor det nye sykehuset skal bygges i Finnmark, noe som slår ut på trygghetsfølelsen på sykehustjenester, sier Arve Østgaard i Sentio.

– Et siste eksempel er Universitetssykehuset i Tromsø, som er veldig profilerte når det gjelder krisehåndtering i media. Det påvirker folks inntrykk, dermed har Troms den beste poengsummen av alle kommuner når det gjelder krisehåndtering.

Arve Østgaard presiserer at de lager denne undersøkelsen for å gjøre kommuner og fylker observante på trygghetsfølelsen hos folk, og hvor kommunene står.

– Det trygge livet vi var vant til på 1970- og 80-tallet finnes ikke lenger. Nå er det økt frykt, og dette ønsker vi å måle.

– Stikk motsatt av våre ønsker

Rita Kilvær

Politimester i Telemark Rita Kilvær er helt innforstått med at hennes fylke har langt igjen å gå når det kommer til å få innbyggerne til å føle seg helt trygge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Telemarkinger er blant dem i landet som er mest redde for å bli utsatt for kriminelle handlinger. Bare Oslo og Østfold scorer dårligere på dette punktet, noe som ikke overrasker politimester Rita Kilvær.

– Denne negative trenden går igjen i andre undersøkelser og statistikker vi har sett, og henger sammen med hvor mye kriminalitet det er i fylket vårt. Nå er det imidlertid slik at kriminaliteten i Telemark har gått kraftig ned de siste fire årene, og folk har mindre grunn til å føle seg utrygge.

Fylkesordfører i Telemark Terje Riis-Johansen tror fokuset på politiorganiseringen bidrar til mer utrygghet.

– Resultatene fra denne undersøkelsen er det stikk motsatte av hvordan vi ønsker at det skal være. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle trygghet i hverdagen, for det er det viktigste et menneske kan oppleve. Det har vært mye fokus på tilstedeværelse og responstid, noe som smitter over på tryggheten til folk.

Politimesteren er innforstått med det Riis-Johansen peker på.

– Jeg tror de som er vant til å ha et politibygg i kommunen, vil oppleve det som et tap å miste dette. Jeg er likevel positiv til færre lensmannskontor, så vi kan frigjøre flere til patruljering.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark