Hopp til innhold

Hjelper ugler med å finne reirplass: – Det gir veldig glede

Frivillige setter opp kasser slik at ugler lettere kan finnet et sted å hekke. Det kan bidra til å øke bestanden, mener Statsforvalteren.

Han kan plystre eller spille lyd fra en app på telefonen og dermed lokke uglene til seg.

Uglekasser

I denne kassa har fire kattugler akkurat kommet til verden. Kattugler trives i gammel løvskog, blandingsskog, i nærheten av dyrket mark og der mennesker bor, ifølge Skancke.

Foto: Helena Rønning / NRK

Torgeir Wittersø Skancke er mye i skogen og har interessert seg for ugler siden han var guttunge.

Da satte han og kameraten Arild Marum Knutsen opp uglekasser i trær i Larvik.

Det har de aldri sluttet med.

I disse kassene legger ugler egg og får unger.

– For det første så gir det veldig glede. Det er veldig moro å være tett på fugler og dyr. Det er en fin måte å ha kontakt med naturen på og så er det for å hjelpe kattuglene, sier Skancke.

Torgeir Wittersø Skancke

Torgeir Wittersø Skancke har ikke bare tatt bilder av ugler og skrevet bok om dem. Han har også hatt en ugle på hodet.

Foto: privat

De har nå til sammen rundt 10 kasser til kattugler. Perleugla har fått noen egne kasser.

Truede arter

Nylig har Skancke gitt ut bok om ugler og hva de kan fortelle oss om naturkrisa.

Han mener uglene kan vekke folks oppmerksomhet, nettopp fordi de store blunkende øynene kan gi gjenkjennelse.

– Hvordan det går med uglene, gjenspeiler mye det negative vi mennesker gjør med naturen og forteller omverden hvorfor en del arter sliter.

I Norge går bestanden av 5 av 10 uglearter tilbake, sier han.

Arild Marum Knutsen og Torgeir Wittersø Skancke

Arild Marum Knutsen og Torgeir Wittersø Skancke har satt opp uglekasser siden de var guttunger. Her ringmerker de små ugleunger.

Foto: Helena Rønning / NRK

Snøugla, hubro og slagugla er sterkt truet.

– Jeg er også bekymret for hornugla og perleugla, for de har gått tilbake i våre områder, sier forfatteren.

Han mener perleuglas tilbakegang skyldes færre hule trær å hekke i. Det har i tillegg blitt færre smågnagere.

Også kattugler trives i gamle trær og hule eiker. Kattugler derimot tror han klarer seg bra, fordi folk har satt opp kasser.

Les også Naturvernforbundet om Frier Vest-utbygging: – Nok er nok

Frier Vest, Bamble

Kasser kan øke bestanden

Forfatteren og ugleentusiasten får støtte av seniorrådgiver Odd Frydenlund Steen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Det er spesielt de tre artene spurvugla, kattugla og perleugla som hekker i hule trær.

Torgeir Wittersø Skancke ringmerker ugler

Torgeir Wittersø Skancke ringmerker ugler og setter opp uglekasser.- Nærkontakt med natur og dyr- og fugleliv gir en stor lykkefølelse.

Foto: Helena Rønning / NRK

Slike trær har måttet vike for hogst, men også bygging av industriområder, veier og hus, forteller Steen.

Derfor er kassene til god hjelp for uglene. I Lågendalen i Larvik antar Steen at det er satt opp 100–200 kasser til ugler.

– De har helt sikkert fortsatt naturlige hekkeplasser i landskapet. Men hvis du supplerer med kasser, kan du faktisk få økt bestand, sier Steen.

Mindre tilgang på mat kan også være en trussel mot uglene.

Kattugle i hul eik

Skancke sier det har blitt færre hule trær på grunn av hogst, som uglene kan legge reir i. Men denne ugla har funnet seg ei hul eik. Treet er også skjulested og utkikkspost, sier han.

Foto: Torgeir Witttersø Skancke / NRK

Håper barn blir interessert i ugler

Skancke ringmerker også ugler, slik at man kan ha oversikt over bestanden.

Forfatteren håper flere barn og unge får interesse både for ringmerking og å sette opp uglekasser.

– Når man får nærkontakt med naturen, så tror jeg man også bryr seg mer om hvordan det går med den, sier han.

Les også Naturvernforbundet om Frier Vest-utbygging: – Nok er nok

Frier Vest, Bamble

Ugleunge i Larvik

Denne ugleungen er i ikke mange dager gammel og blir ringmerket.

Foto: Helena Rønning / NRK