Hopp til innhold

Her var det planlagt både vei og jernbane

SKIEN (NRK): Tvers over den gode matjorda kunne det sust både biler og tog. I stedet spiser stadig flere boliger seg inn på jordbruksområdet.

Bjørnstadjordet i Skien

KAMP OM JORDA: Rader med nysådde gulrøtter og boliger ligger side om side på Bjørnstad i Skien.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi føler vi har fått en del kritikk for at vi lar matjord gå til tomter, men folk skal være klar over at det er på nedsida av en vei som har vært planlagt i over tretti år.

Det sier grunneier Jørn Frønes i Skien. Han eier drøyt 20 mål på Bjørnstad i Skien der det de siste åra har blitt bygd stadig flere boliger på det som før var dyrka mark.

Han har solgt 4-5 mål til boligtomter. Resten leier han nå ut.

Jørn Frønes på Bjørnstadjordet

Grunneier Jørn Frønes ved jordene som har vært i familiens eie i tre generasjoner.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Frønes sier det er gamle veiplaner som har ødelagt for jordbruket i området.

– Nå har det ligget planer om vei over eiendommen i 30-35 år, og jeg dreiv jo sjøl, men med den forutsigbarheten som ble borte, torde jeg ikke lenger, for det krever store investeringer og du må drive stort.

Tidligere var det også planer om å legge en nordlig trase av Sørlandsbanen over jordene, men de planene er nå skrinlagt.

Ønsker å flytte veien

Knut Einar Aas (Ap) er leder av teknisk utvalg i Skien kommune. Han skulle gjerne fjerna veiplanene:

Knut Einar Aas på Handelstorget i Skien

Ap-politiker Knut Einar Aas kunne tenkt seg en annen trase.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi ønsker å ta den foreslåtte veitraseen ut av planene for å finne en annen, alternativ trase, for det er for mye god matjord ute på de jordene. Vi har foreslått å ta det ut, men har ikke fått fastslått en alternativ trase.

Denne uka slo nye tall fra Statistisk sentralbyrå fast at matjorda blir nedbygd dobbelt så fort som det Stortinget har satt som maksgrense. Fra 2004 og fram til 2015 har 8100 dekar matjord blitt bygd ned årlig. Oversikten er utarbeidet sammen med Norsk institutt for bioøkonomi. Boligbygging er en av verstingene.

Det synes Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag, er helt unødvendig.

Aslak Snarteland

Leder av Bondelaget i Telemark, Aslak Snarteland synes det er unødvendig å bruke matjord til boligbygging.

Foto: Marie Roksund / NRK

– Vi må akseptere vei, jernbane og infrastruktur, men vi bør kunne finne alternative løsninger til boliger.

Men han skjønner at bønder blir frista til å selge tomter til boligutbyggere.

– Når du blir tilbudt store summer, kan jeg skjønne at fristelsen blir stor. For også for bønder er det lommeboka som rår. Derfor er det viktig at vi har en offentlig styring av dette.

Også grunneier Jørn Frønes er opptatt av matjorda.

– Det er viktig å beholde matjord der det er mulig. Men en må se på nytteverdien av hva en kan få av infrastruktur. Og så kan det hende en bør beholde matjorda andre steder som en ikke kan bruke til annet.

LES OGSÅ:

Bondelaget frykter at spekulanter vil overta matjord

Advarer mot kinesiske oppkjøp av matjorda

Boligbygging Bjørnstadjordet i Skien

Det bygges tett i tett med boliger i utkanten av jordene på Bjørnstad i Skien,

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark