Har lært av Revac-brannene

Oppfølgingen av bedrifter med utslippstillatelse blir nå tettere.

Brannvesenet kvelder brannen med skum.

Brannene ved Revac i fjor gjør at fylkesmannen vil tydeliggjøre kravene til utslippstillatelser.

Foto: VIB

– Vi har absolutt tatt lærdom av denne saken, sier Fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabeth Rui.

I juli i fjor brant flere tonn plast på Revacs næringsområde på Linnestad i Re. Konsekvensene var blant annet massiv fiskedød i Aulivassdraget. En måned senere, også hos Revac, brant det i en haug med kvernede hvitevarer.

Nå vil Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen sørge for at bedrifter med utslippstillatelser får større klarhet i hva vilkårene for tillatelsene innebærer.

Misforståelser

I forbindelse med Revac-brannene mener Fylkesmiljøvernsjefen at de har vært tydelige på hva vilkårene innebærer, men på grunn av misforståelser som har oppstått vil Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen etter dette bli enda tydeligere i kravene som stilles.

Rui bekrefter at det har vært små uenigheter med Revac når det gjelder vilkårene for utslippstillatelse.

– Ja, det er det ikke tvil om at vi er litt uenige på noen områder om hva innholdet er og burde vært. Så det at vi kan jobbe med å bli enda tydeligere i kravene vi stiller er absolutt noe vi ser på nå.

Generelt strengere

Tidligere utslippstillatelser fra Fylkesmannen er nå blitt gjennomgått på nytt for kvalitetssikring. Oppfølgingen av bedrifter, ikke bare Revac, blir tettere. Mer skal være avklart med bedriftene på forhånd.

– Vi vil ha et møte i forkant om at vi avklarer tydelig hva som står i tillatelsen og hva vi forventer av bedriften, sier Rui.