Gaupe tok ti sauer

Ti sauer er tatt av gaupe i Kjosen i Drangedal. Det stadfester Espen Marker i Statens naturoppsyn. Sauene er tekne på eit inngjerda beiteområde, og Marker seier at det svært truleg er ei gaupe som har drepe alle dyra.