Hopp til innhold

Vil redde arbeidsplasser med grønn energi

Essos raffineri på Slagentangen er vedtatt lagt ned og 200 arbeidsplasser går tapt. Grønn energi kan bli redningen, mener politiker.

Esso-raffineriet på Slagentangen.

Tankene på Slagentangen blir ikke stående tomme, ifølge Esso Norge.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

SV-politiker Olav Sannes Vika foreslår at Slagentangen kan bli en grønn energipark. Det kan erstatte jobber som blir borte når behovet for fossilt brennstoff går ned, mener han.

Hvert år legger 800 tankskip til Essoraffineriets kai på Slagentangen i Tønsberg. Noen har med seg råolje som skal raffineres. Andre tar om bord ferdige produkter som bensin, diesel og fyringsolje.

Men allerede i sommer kan raffineriet være historie. Esso Norge vil heller importere drivstoff fra utenlandske raffinerier og bruke Slagentangen som drivstoffterminal.

Det fører til at omkring 200 arbeidsplasser går tapt.

Olav Sannes Vika, SV Tønsberg

SV-politiker Olav Sannes Vika vil ha grønne arbeidsplasser som erstatter arbeidsplasser i oljeindustrien.

Foto: Jo Straube

Olav Sannes Vika vil at produksjon av biogass og biodrivstoff kan skape grønne arbeidsplasser som erstatning. Tankene på Slagentangen kan tas i bruk til de nye produktene, sier han.

– Her gjelder det å tenke bredt. Hvis kommunen og næringslivet er aktive nå, så vil vi kunne redde jobber i industrien.

Gassfakkel Essoraffineriet

I fjor slapp raffineriet på Slagentangen ut 320 000 tonn CO₂, ifølge Miljødirektoratet. Mye av utslippene kommer fra såkalt fakling, der overskudd av gass og olje blir brent. Den globale effekten av å stenge raffineriet blir trolig minimal, siden Esso Norge skal importere drivstoff isteden.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Spør om utredning

I formannskapet 10. mai vil han spørre ordføreren om hun vil ta initiativ til å utrede en energipark i samarbeid med Esso Norge. Han foreslår at også biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Tønsberg bør være med.

Strøm til produksjon av biogass kan ordnes lokalt med vindturbiner begge steder, ser han for seg.

Vika regner med at dette kan ligge noen år fram i tid, når det ikke lenger er behov for bruk av terminalen og tankanlegget på grunn av overgang til nullutslipps-kjøretøy.

– Fremtiden må baseres på grønn industri.

Trolig langt fram

Anne Fougner

Informasjonsansvarlig Anne Fougner i Norske Esso.

Foto: Esso Norge

En grønn energipark er ikke helt i tråd med Esso Norges planer for omlegging fra raffineri til drivstoffterminal. For tankanlegget skal de bruke til produkter og biodrivstoff som importeres til den planlagte terminalen før videre distribusjon.

Informasjonsansvarlig Anne Fougner i Esso Norge sier at selve raffineridelen utgjør bare 10 prosent av området. Kaia, tankene og rørledningene skal brukes videre. Bygninger som verksted, lager, laboratorium og administrasjonsbygning skal bestå.

– Det er for tidlig å si hvordan vi eventuelt kan optimalisere områdene som ikke blir direkte påvirket av omleggingen. Esso Norge vil samarbeide med myndighetene om eventuelle planer for en slik optimalisering av arealene på Slagentangen, sier Fougner.

10. mai får altså Vika svar på hvilke grep kommunen eventuelt vil ta for å berge arbeidsplasser på Slagentangen.

Essoraffineriet Slagentangen

Det er delen med de høye tårnene, der råoljen blir raffinert, som skal legges ned.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK