Hopp til innhold

Forvent mer av dette i framtida

Flomværet de siste ukene er bare en forsmak på det vi kan forvente oss i år 2100.

Flom på Kilen i Tønsberg

UNDER VANN: I framtida må vi venne oss mer til flom. Her fra da en bil havnet under vann da det var flom på Kilen i Tønsberg i starten av september.

Foto: Helena Rønning/NRK

Styrtregn, flom og høyere temperaturer er hva vi kan forvente oss de neste tiårene fram mot år 2100. Det slår Norsk Klimaservice fast i en ny rapport som ble lagt frem tirsdag.

– Rapporten viser at selv om vi klarer å nå togradersmålet, altså at temperaturen på verdensbasis ikke øker mer enn to grader, vil klimaet likevel endre seg – mye, sier Werner Olsen, seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.

Han var til stede da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram rapporten.

Større fare for flommer

De siste ukene har været vært svært vekslende i Vestfold, med flere flommer. Ifølge den nye rapporten vil dette bli langt mer vanlig i framtida.

– Den største konsekvensen for Vestfold når det gjelder klimaendringer, er at det blir mer nedbør. Det vil gi enda større fare for flom og flomskader enn vi har hatt de siste ukene. Men det er litt avhengig av om man når togradersmålet. Jo mer man klarer å redusere utslippene, jo mindre blir klimaendringene, sier Olsen, og viser til at statslederne skal forhandle seg fram til dette i Paris i løpet av året.

Fordeler og ulemper for landbruket

Havnivået kommer også til å stige i framtida, i verste fall halvannen meter.

– Dette, sammen med høyvann og stormflo, kan gjøre at bebyggelse i Vestfold som ligger veldig nært sjøen kan bli utsatt for vanninntrenging.

Olsen nevner Kilen-området i Tønsberg som et av områdene som er særlig utsatt.

– At framtidas somre blir varmere kan ha mange fordeler, blant annet gjør det vekstsesongen lenger. Det kan imidlertid også gi gårdbrukerne en del ulemper fordi det kan gjøre det vanskelig å hente inn avlingene, og føre til mer skadevekster på dem.

Mer ekstremt

Ifølge Olsen vil et varmere klima også utgjøre en trussel for de vernede områdene i Vestfold. Rapporten viser at nedbøren i framtida vil bli mer ekstrem.

– Slik som jeg forstår forskningen, må vi regne med at ekstreme flomperioder tilsvarende det vi har opplevd i høst vil komme oftere. Dette er allerede i gang.

– Bygg hus som tåler flom

Olsen understreker at kommunene, fylket og utbyggere må gjøre gode risikovurderinger når de skal bygge boliger i framtida.

– De må bygge slik at husene tåler flom, og plassere boligene slik at de ikke er så utsatt for store vannmengder. I tillegg må avløpsnettet bli godt vedlikeholdt.