Politiets henleggelse frustrerer

– De fikk saken servert på et sølvfat, sier skogeier.

Smadret campingvogn på Fossum i Skien

SMADRET: Noen kastet fra seg søppel og knuste en campingvogn på denne naturstien i Skien i påsken i fjor.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Naturen er taperen. Det lå igjen batterier som lekker ut syre her, sier skogsjef hos grunneier Løvenskiold-Fossum, Sten Roger Torstensen.

For ett år siden ble en campingvogn knust til småbiter midt i en idyllisk natursti i Skien. Der lå det også brukte klær, batterier, plank og alt mulig annet søppel i hauger over et stort område.

– Dette er noe av det verste jeg har sett, sa Torstensen.

Ifølge han fant de navnet på personen som eide vogna. De fant også et vitne som hadde sett personen kjøre vogna inn i skogen.

Men politiet har nå henglagt saken fordi den ikke er alvorlig nok.

– Jeg hadde et stort håp om at de skulle ta gjerningspersonen siden de fikk så gode og konkrete beviser som de fikk, sier Thorstensen.

Søppel i skogen til Løvenskiold

Senger og mye skrot ble funnet av turgåere.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Kom ikke lenger

Politiet bekrefter at de ikke lenger gjør noe i saken.

– Vi mottok en anmeldese der det var henvist til et anonymt tips, slik at vi hadde en mulig gjerningsmann. Han ble avhørt og forklarte at det var hans vogn, men han hadde gitt den bort til en annen person som han ikke ville si navnet på. Og da kom vi ikke lenger, sier politijurist Odd Skei Kostveit i Sør-Øst Politidistrikt.

Han erkjenner derimot at de muligens kunne oppklart saken.

– Hvis vi hadde satt alle kluter til, kunne vi kanskje oppklart saken. Men sett opp mot alvorligheten, valgte vi å ikke gjøre det.

– Alvorlig miljøkriminalitetet blir høyt prioritert, det er i tråd med riksadvokatens direktiver. Så må vi både prioritere og vurdere hver enkelt sak, hver for seg, sier Kostveit.

Mange uoppklarte saker

Strafferammen for denne typen forsøpling er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Skogsjefen synes ikke noe om nedprioriteringen til politiet.

– Det er mange som bruker naturen her til rekreasjon og turgåring. Her fikk de en sak servert på sølvfat.

Ifølge årsrapporten fra politiet om anmeldt kriminalitet i 2019, dreide 2 168 saker seg om miljøkriminalitet. 56 prosent av sakene ble oppklart.

Torstensen og Movik

Skogsjef Sten Roger Torstensen hos Løvenskjold Fossum og miljøvernsjef i Skien kommune Eigil Movik ved Stulsheia utenfor Skien sentrum i fjor.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK