Forlenger forvaring for overgriper

Mannen var dømt for voldtekt, og gjorde nye overgrep under soning i 2011. Retten frykter han igjen skal begå seksuelle overgrep mot barn.

Berg fengsel.

Mannen ble dømt til ni års fengsel i 2007 for 20 straffbare forhold, herunder 13 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep. I 2011, på vei fra Berg fengsel til hjemmesoning, begikk han to nye overgrep mot to 15-åringer.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

En 37 år gammel mann, som i 2011 begikk seksuelle overgrep mot to mindreårige jenter da han skulle overføres fra Berg fengsel til hjemmesoning, har fått avslag på en begjæring om prøveløslatelse.

Mannen fra Ålesund er flere ganger dømt for seksuallovbrudd mot barn, og ifølge retten foreligger det en "reel og kvalifisert fare for tilbakefall."

Dømt for en rekke overgrep

37-åringen ble dømt til ni års fengsel i 2007 for 20 straffbare forhold, herunder 13 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep. Ofrene var svært unge, flertallet i 14–15 årsalderen.

I 2011 begikk han to nye seksuelle overgrep mot to 15-åringer.

LES OGSÅ: Tilstod overgrep under soning

Asker og Bærum tingrett har ikke bare avslått mannens begjæring om prøveløslatelse, men også valgt å forlenge forvaringen med tre år. Forvaringen utløp opprinnelig 16. april 2017, men vil nå fremskyves til 2020.

Anker

– Han har bestemt seg for at han vil anke avgjørelsen, sier mannens forsvarer Unni Fries til NRK.

Unni Fries

SKAL ANKE: Mannens forsvarer, Unni Fries, sier at han skal anke avgjørelsen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hun sier at dette vil bli gjort så fort hun får anledningen til å sende inn anken før ankefristen på to uker.

Ifølge dommen mener Kriminalomsorgen at mannen ikke er klar for å slippe ut i samfunnet. Men 37-åringen mener er uenig i dette, ifølge Fries.

– Hans stillingtagen til det er jo at han ikke utgjør en risiko for samfunnet nå. Derfor har han begjært seg prøveløslatt. Utover dette vil jeg ikke kommentere saken, sier hun.

En omfattende vurdering

Forsvareren mener at det er ingen grunn til å vurdere mannens gode oppførsel i fengselet som manipulasjon. Hun påpeker at han har skikket seg vel, tatt utdanning, gått til behandling og har også bolig og arbeid.

LES OGSÅ: Voldtektsmann på permisjon i nærheten av ofre

Retten avslår likevel mannens begjæring om prøveløslatelse med grunnlag i to psykologvurderinger og en liste over 20 faktorer, som viser risiko for fremtidig utøvelse av seksuell vold.

I en av rapportene heter det:

«(Navn) seksuelle handlingsmønstre bærer preg av pedofili og sadistiske tilbøyeligheter, og antas å ha nær sammenheng med hans underliggende personlighetsproblematikk. Ut fra det man i dag ved om risikomomenter for residiv, vurderer vi faren for at (navn) på ny vil begå lignende lovbrudd, som betydelig.»

Aktor i saken, statsadvokat Per H. Halsbog i Vestfold og Telemark statsadvokatembete, har ikke lest dommen og kan derfor ikke kommentere den, men sier at han ikke er overrasket over at motparten anker.