Hopp til innhold

Flere unge trives bedre hjemme i koronaperioden

Ryddigere hjem og mindre stress gjør at flere unge trives bedre hjemme, viser en ny spørreundersøkelse.

Teams-møte med Ungdomsrådet Færder

UNDERSØKELSE OM UNGDOM: Ungdomsrådet i Færder kommune har undersøkt hvordan unge har det under korona-pandemien. Øverst fra venstre: Mikkel Bakken og Live Grimestad Nordbø. Nederst fra venstre: Adriana Arnesen-Silver og Kristine Slettom. Nederst i hjørnet: Anette Malme, Koordinator Færder ungdomsråd

Foto: Skjermbilde

Hjemmeskole og hjemmekontor gjør at foreldre og barn tilbringer mere tid sammen enn tidligere. Nå har ungdomsrådet i Færder kommune undersøkt hvordan unge opplever situasjonen.

– Vi ønsket å høre ungdommenes stemme i koronaperioden, sier Malin Kjøle Tuxen.

Hun er leder for ungdomsrådet Færder. Sammen med resten av rådet har hun deltatt i Teams-møter og jobbet med å oppsummere svarene i samarbeid med Anette Malme, koordinator for ungdomsrådet.

– Det har vært store endringer for unge i denne perioden. Vi ville derfor høre hvilke erfaringer de har, sier Malme.

Malin Kjøle Tuxen

Malin Kjøle Tuxen er leder for ungdomsrådet i Færder kommune.

Foto: Privat

Bedre forhold til foreldre og søsken

192 av rundt 900 elever i ungdomsskolene i Færder har deltatt i den anonyme undersøkelsen.

Flere unge opplever det som positivt å tilbringe mer tid med familien. I svarene oppgir de at de lager mat, spiller spill og går turer sammen.

– Jeg ble veldig glad av å lese undersøkelsen. Mange svarer at de har det godt hjemme, sier Tuxen.

Mer tid og flere aktiviteter sammen med familien gjør at relasjonene til foreldre og søsken har blitt bedre. I tillegg gjør mindre stress og ryddigere hjem til at de trives bedre.

– Vi har spurt spesielt om positive endringer. Det har vært veldig fint å lese at unge opplever en roligere tilværelse hjemme, sier Malme.

Også Tuxen opplever at koronasituasjonen fungerer bra.

– Det er fint å tilbringe mye tid med familien. Hjemmeundervisningen fungerer også godt, men jeg savner å kunne gi vennene mine en klem. Det er koselig, men det får jeg ikke gjort nå, sier hun.

Ungdommene ble spurt om både familieforhold og hjemmeskole.

Her er resultatene fra spørsmålene om hjemmeforholdene:

Mindre bråk med hjemmeskole

Elevene på ungdomsskolene i Færder har ulik erfaring med hjemmeskole.

Noen opplever selvstendighet og mulighet til å styre dagen selv som positivt. Også mindre bråk fra medelever trekkes frem.

Det gjør det lettere å konsentrere seg om skolearbeidet, svarer elevene i undersøkelsen.

Andre elever formidler at hjemmeundervisning ikke fungerer i det hele tatt. Manglende styring og struktur gjør at noen unge opplever hjemmearbeidet som vanskelig.

Anette Malme

Anette Malme, koordinator for ungdomsrådet i Færder kommune.

Foto: Privat

– Elevene har tatt seg tid til å komme med innspill på hva som fungerer godt og hva som kunne vært bedre, sier Malme.

Innspillene er sendt videre til ledergruppen for barn og unge i Færder kommune og ungdomsrådet er invitert med til det neste ledermøtet. Der skal de gå gjennom resultatene fra undersøkelsen.

– Ledergruppen skal jobbe videre med dette og kan justere praksisen ut fra hva ungdommene sier fungerer, forteller Malme.

Her er resultatene fra spørsmålene om hjemmeundervisningen: