Hopp til innhold

Fengselslederen vil lære de innsatte matproduksjon

Et toetasjes drivhus kan bli en realitet på Bastøy fengsel til høsten.

Bastøy fengsel

Bastøy fengsel ligger i Oslofjorden mellom Horten og Moss.

Foto: Odd Einar Ingebretsen / NRK

Selskapet Urbanfeed jobber med å få realisert et stort anlegg med både fiskeoppdrett og grønnsakproduksjon ved Bastøy fengsel utenfor Horten.

Hensikten er å teste ut muligheten for storskala-matproduksjon i byer.

– 70 prosent av oss kommer til å bo i by fremover, og vi trenger mat. For at vi skal bo smart, energieffektivt og bærekraftig, trenger vi storskala, miljøvennlig matproduksjon, sier gründer Rita Westvik til NRK.

På tegnebordet er et pilotanlegg med en 860 kvadratmeter stor, to etasjers bygning med fiskeoppdrett i 1. etasje, og grønnsakproduksjon i 2. etasje.

– Storskala betyr at det er ikke bare er snakk om takhager, men det er snakk om å produsere kanskje noen hundre tonn fisk på et år, sier Westvik.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Fengselslederen: – Verdifull kompetanse

Selskapet Urbanfeed, som er deleid av oppdrettsselskapet Aqua Optima, har jobbet sammen med Bastøy fengsel i to år for å få realisert planene.

I konseptet er det lagt opp til at CO₂ fra fisketankene skal brukes i veksthuset der grønnsakene dyrkes, og at ammoniakk fra fiskeoppdrettet skal brukes til gjødsel til plantene.

Skisse.
Foto: Skisse/Urbanfeed

– Vi er interessert i dette for å tilføre en verdifull kompetanse til de innsatte. I tillegg er en slik måte å produsere økologisk mat på, veldig fremtidsrettet og viktig, sier fengselsleder Tom Eberhardt til NRK.

Tom Eberhard.

TRADISJON: Fengselsleder Tom Eberhardt syns prosjektet faller godt innenfor den humanøkologiske tradisjonen de har ute på Bastøy.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Urbanfeed og Bastøy fengsel jobber nå med å skaffe finansiering til å få pilotanlegget på plass, men fengselet er også avhengig av å få flere soningsplasser for å realisere prosjektet.

– Vi tenker at det er kjempegod kriminalomsorg å gi innsatte en god kompetanse som de kan bruke ute på arbeidsmarkedet. Det er veldig god samfunnsøkonomi på alle mulige måter.

– I tillegg håper og tror vi at dette vil medføre noen ekstra soningsplasser på Bastøy, som vi trenger, sier Eberhardt.

Innovasjon Norge har gitt støtte til prosjektet, men ennå gjenstår det en del finansiering før prosjektet kan bli en realitet.