Får ikkje seksualundervisning

Annankvar ungdom seier dei ikkje har lært om valdtekt og seksuelle grenser i seksualundervisinga, trass i at det står i lærarplanen. Det viser ei ny undersøking Norstat har gjort for NRK blant 600 gutter og jenter mellom 17 og 24 år.