Får 5,8 millioner til klimatiltak

Klimasatsmidlene for 2017 er fordelt.

Postbil på biogass

SATSER PÅ BIOGASS: Et av tilskuddene i Vestfold gis til fyllestasjon for biogass i Tønsberg.

Foto: Inger Kristine Volden / NRK

Kommunene i Vestfold fikk tildelt 5,8 millioner kroner fra Miljødirektoratets tilskuddspost for lokale klimatiltak, også kalt klimasats.

Tilskuddsordningen er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for å løse ut og gjennomføre gode planlagte energi- og klimatiltak.

Mest til nybygg

Jon Østgård fra Vestfold klima og energiforum trekker fram nybygg som den store vinneren.

I Horten gis det tilskudd på nesten 2,5 millioner til fossilfri byggeplass på nye Horten Videregående skole, forteller Østgård.

Vestfold får totalt 5,8 millioner kroner i penger til energi- og klimatiltak, men Telemark er den store vinneren og får 15,2 millioner kroner.

Miljødirektoratet har tro på satsingen i Vestfold og Grenland for å etablere lokale fyllestasjoner for biogass til kjøretøy. I fjor fikk Horten, Larvik og Skien tilskudd i etableringen av fyllestasjoner. I år var det Tønsberg, Porsgrunn og Bamble.

Det vil dermed, ganske snart, bli et regionalt tilbud for fylling av biogass fra Grenland til Drammen.

Biogass og kollektivknutepunkt

De to store tilskuddene i Vestfold er til fyllestasjon for biogass i Tønsberg, på nesten to millioner, samt to og en halv million for fossilfri byggeplass på nye Horten Videregående skole.

I tillegg til dette satses det på klimasmarte bygg, billading for tjenestebiler, utslippsfrie drosjer og løsninger for kollektivtransport mellom knutepunktene Skoppum, Horten Videregående og høgskolen på Bakkenteigen.