Sier seg ikke skyldig i storbrann

NORDRE VESTFOLD TINGRETT (NRK): Ingen av de tiltalte i saken om Revac-brannen sa seg skyldig da saken mot dem startet i Nordre Vestfold tingrett mandag.

Brannvesenet kvelder brannen med skum.

FORURENSNING: Brannen i avfallshaugen ført til alvorlig forurensning.

Foto: VIB

Økokrim har tiltalt tre personer i Revac AS for grove brudd på utslippstillatelsen selskapet hadde.

Profilbilde av statsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Økokrim.

Statsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Statsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Økokrim sa i sin innledning i dag at brannårsaken ikke fullt ut er kartlagt, men at det foreløpig antas at avfallshaugen selvantente.

Branndagen

Tidlig mandag morgen 21. juli 2014 begynte det å brenne i haugen med delvis sanert EE-avfall. Brannvesenet mente at brannen var under kontroll klokka ett sammen dag, men på kvelden blusset brannen opp igjen. Først kvelden etter var brannen endelig slukket.

Brannen førte til alvorlig forurensing, blant annet fordi slukkevann rant ut i Aulivassdraget, noe som førte til at mer enn 1.500 kilo fisk døde. I tillegg fikk flere bønder i nærheten ødelagt avlingene sine, blant annet fordi de vannet grønnsaker med forurenset vann fra vassdragene.

Haugen inneholdt i all hovedsak plastavfall fra småelektronikk, som for eksempel elektriske tannbørster. Haugen inneholdt også en del metaller, batterier og kretskort. Økokrim mener at Revac lot haugen bli for stor og at de ikke fulgte utslippstillatelsene de hadde.

Dette mener Økokrim

Fasade, Nordre Vestfold tingrett

Rettssaken startet i Nordre Vestfold tingrett mandag.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / nrk

Økokrim startet dagen med å redegjøre for selskapsstrukturen og de forskjellige selskapene som er involvert i driften til gjenvinningsvirksomheten Revac. I tillegg har økokrim gått gjennom utslippstillatelsene Revac hadde på branntidspunktet, og det er disse tillatelsene Økokrim mener er brutt.

Det er tatt ut tiltale mot to selskaper i denne saken. Det ene er Revac Gjenvinning AS, som i dag heter Kabel Metall og Trafo. Det andre selskapet er Revac AS, som selskapet også heter i dag.

Statsadvokat Høviskeland mener det ene selskapet brukte det andres utslippstillatelser da det brant på området, og at disse ikke ble fulgt opp slik de skulle. Og det var de tre tiltalte som var sentrale i begge selskapene. Det er satt av 12 dager til saken, og etter planen skal en av de tiltalte starte sin forklaring senere i dag.