Elev lurte plagiatkontrollen

Byttet ut mellomrommene med utropstegn.

Skilt som peker mot inngangen til Sandefjord videregående skole.

AVDEKKET JUKS: Sandefjord videregående skole har over 2 000 elever og rundt 350 ansatte. Under vårens heldagsprøver ble en juksemetode skolen ikke har sett før, oppdaget.

Foto: Vestfold fylkeskommune

Sandefjord videregående skole oppdaget i våres en type juks som ikke fanges opp av plagiatkontrollen. De ble klar over mangelen etter at en elev ble tatt for å jukse på to heldagsprøver.

Han kopierte tekst fra en annen kilde, og byttet ut alle mellomrommene med utropstegn. Deretter markerte han utropstegnene, og endret fargen til hvit.

Dermed så teksten helt normal ut, og eleven leverte teksten inn som sin egen.

Skolens plagiatkontroll, It's learning, klarte ikke å oppdage at teksten var lik teksten fra den opprinnelige kilden. Det måtte en manuell kontroll til.

Ordtellingen stemte ikke

Lærerne som skulle rette besvarelsen, fikk ikke ordtellingen til å stemme da teksten ble undersøkt i Word. Utropstegnene førte nemlig til at all teksten i besvarelsen ble registrert som ett ord.

Da lærerne endret farge på teksten, kom alle utropstegnene til syne.

Rune Byre er usikker på hvordan slik juks kan avsløres i word-filer som konverteres til pdf, og er dermed bekymret for hvor lett det er å oppdage slik juks på eksamener.

Byre er eksamensansvarlig ved Sandefjord videregående skole. Det finnes forskjellig typer plagiatkontroller, men ingen av de kontrollene Byre kjenner til, ville avslørt slik juks.

– Det vil i så fall få konsekvenser ved at juks ikke blir oppdaget i plagiatkontroll ved sentral sensur, sier Byre.

Utdanningsdirektoratet er varslet

Andre lærere ble informert om juksemetoden.

Eleven mistet karakteren på prøvene, og fikk nedsatt atferdskarakter.

– Det er klare konsekvenser for å bli tatt i juks, sier Byre.

Han har meldt saken til eksamenskontoret i Vestfold, som har henvendt seg videre til Utdanningsdirektoratet.

Oppdages ikke

Da Anine Fischer Bjelland, seksjonssjef for eksamenskontoret i Vestfold fylkeskommune, meldte dette videre til Utdanningsdirektoratet, ble det bekreftet at denne formen for juks ikke ville blitt avslørt i dagens plagiatkontroll.

– Jeg stilte da et kontraspørsmål om det vil jobbes for at den type plagiering vil kunne oppdages, forteller hun.

– Kan dette bety at denne metoden er brukt på vårens eksamener uten å bli avslørt?

– Det er helt umulig for meg å svare på, sier Bjelland.

Forbedrer plagiatkontrollen

Eksamenskoordinator Mari Bjugstad Wiken ved Utdanningsdirektoratet sier de er klar over problemet, og at de jobber videre med dem som jobber med plagiatkontrollen deres.

– Den som vil jukse, vil alltid finne en måte å gjøre det på. Det er ikke nytt for oss. Vi jobber stadig for å forbedre plagiatkontrollen vår, slik at den kan ta mest mulig når sensorene eventuelt velger å bruke den.

Hun legger til at sensorene gjør den viktigste jobben når det kommer til å oppdage juks.

– Den kvalitetssikringen de gjør under sin vurdering av besvarelsene, er den beste måten avdekke juks på.