Eks-politi dømt i våpensak

En tidligere politimann i Telemark er dømt for å ha oppbevart 25 våpen, flere av dem halvautomatiske, ulovlig hjemme.

Haglemunning

På et tidspunkt tok politiet beslag i mannens alle våpen og våpendeler.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Mannen i 60-årene er dømt for å ha hatt alle disse våpnene uten våpenkort. Straffen ble fire måneders betinget fengsel og 10 000 kroner i bot.

Da retten ble satt erkjente mannen seg ikke skyldig etter tiltalen.

NM-vinner

Han forklarte derimot for retten at han har vært svært våpeninteressert i store deler av livet, at han startet med skyting i ung alder og han har deltatt i ulike skytekonkurranser.

Han har blant annet vunnet norgesmesterskap med en rifle han fikk av sin far. Denne riflen er et av våpnene som politiet har beslaglagt.

Mannen har også vært aktiv i ulike våpenforeninger, og hatt verv som leder og våpenansvarlig i en pistolklubb.

Han har også hatt det retten kaller sterk tilknytning til en våpenforhandler i hjembyen, og har hatt en rolle i forbindelse med drift av våpenbutikken.

Han har også på lovlig vis skaffet seg en stor mengde ulike våpen som har vært oppbevart i et eget våpenrom hjemme.

138 våpen og våpendeler

De ulovlige våpnene ble funnet i mannens hjem etter at våpenforhandleren, som pålagt, satte opp en kvartalsvis ajourført lagerbeholdning. I oppgaven for 4. kvartal 2013 kom det frem at den nå dømte mannen hadde fjernet en ramme, et ombyggingssett, seks løp og 22 våpen fra våpenbutikken.

Politiet beordret ransaking av huset hans. Mannen hentet selv våpnene og ga dem til politiet, som da ikke gikk inn i huset hans.

Politiets våpenkontor i Skien mistenkte at mannen hadde flere våpen uten tillatelse, og det ble derfor gjennomført ransaking av huset, uten at mannen selv var hjemme. Da tok politiet beslag i blant annet tre rifler og seks håndvåpen som var registrert på henholdsvis hans far og en pistolklubb.

Samme måned, september 2014, tok politiet beslag i mannens øvrige våpen og våpendeler, i alt 138, som var lovlig registrert på mannen.

Våpenrom

Retten mener at mannen ikke hadde nødvendig tillatelse til å ha de 22 våpnene fra våpenbutikken og de tre riflene etter sin far hjemme.

Mannen har sagt at han tok våpnene med hjem for å klargjøre dem til salg.

Ifølge våpenforhandleren var dette unødvendig, siden slik klargjøring kan gjøres i butikken. Han fikk heller ikke tillatelse til å ta våpnene med hjem av våpenforhandleren.

Ved fastsettelse av straffen har retten tatt hensyn til at den ulovlige oppbevaringen av våpnene ikke har ført til en konkret farlig situasjon, men at det forelå en potensiell mulighet for skadelige følger ved for eksempel innbrudd. Våpnene lå oppbevart i et låst og sikret våpenrom.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg nyhetene

Gry Eirin Skjelbred gir deg nyhetene