Eidangerparsellen utsettes

– Satser på byggestart i 2012, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Vestfoldbanen

Togene på Vestfoldbanen går på jernbanespor fra 1882.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det er ønsket om dobbeltspor mellom Larvik og Grenland som gjør at byggestart for Eidangertparsellen skyves i tid, sier samferdselsministeren.

Hun vil nå gi jernbaneverket i oppdrag å regne på hva det vil koste.

Planlagt i 20 år

Jernbanesporet mellom Larvik og Porsgrunn ble bygget i 1882. I over 20 år har det vært planlagt en modernisering. Det er brukt i alt 143 millioner kroner på planene. Frustrasjonen er stor i Telemark, etter at prosjektet har vært utsatt gang på gang.

Politikere og næringsliv i Telemark har fått mange løfter, blant annet fra tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Tidligere statssekretær i samme departement, Erik Lahnstein, var også tydelig på at det nå var tid for handling.

– Gjør alt jeg kan for oppstart i 2012

Da diskusjon om dobbeltspor kom opp sa nåværende samferdselsminister, Magnhild Meltveit Kleppa, at det måtte vurderes.

I statsbudsjettet for 2011, som ble lagt fram i dag, skulle alt være klart.

– I statsbudsjettet for 2011 sier vi at vi er helt nødt til å foreta en kostnadsanalyse og en kvalitetssikring av dobbeltspor. Vi gir Jernbaneverket det oppdraget. Vi vet på forhånd at det kan dreie seg om 40 prosent ekstra kostnad, men jeg kommer til å gjøre alt vi kan for byggestart for Eidangerparsellen i 2012, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet for Telemark.