Hopp til innhold

– Ikke sikkert barna reagerer på brannen

Sikkerheten for barna er ikke god nok hvis det begynner å brenne hos lekeland i Norge, mener DSB. De varsler full gjennomgang av alle aktivitetssentre i Norge.

Eventyrfabrikken i Skien

HØYT: Eventyrfabrikken i Skien er et av mange lekeland i Norge. Daglig leder Jenny Savio sier de har øvelser med brannvesenet til stede og mange nødutganger i bygget.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er konklusjonen klar: Lekeland, trampolineparker og andre aktivitetssentre bør ha større fokus på brannsikkerhet.

– Vi kommer til å be brann- og redningsvesener i alle kommuner om å få en oversikt over alle lekeland, sier fungerende direktør hos DSB, Per Brekke.

De varsler også egne tilsyn. Bakgrunnen for rapporten var bekymringsmeldinger fra foreldre som bruker aktivitetssentrene.

Dette er noen av funnene over mangler:

  • Antennelseskilder er ikke godt nok vurdert, for eksempel lekestativ i plast.
  • Materialers egenskaper og barns adferd ved brann er i liten grad risikovurdert eller dokumentert på en god måte.
  • Mangel på kunnskap om brannsikkerhet ved sentrene og håndtering av evakuering av barn.

Mangler dokumentasjon

– Det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at brukerne av disse sentrene er barn som ikke er i stand til å vurdere risikoen. Derfor kan konsekvensene av en brann bli store dersom reglene ikke følges, sier Brekke.

Han trekker frem at mange lekeland består av store konstruksjoner over flere etasjer.

– Det stiller høye krav til at de bygges og drives forsvarlig. Vi tror at så lenge regelverket følges er lekelandene trygge, men vi må få oversikten over hvordan det egentlig står til.

Det er forskningsinstituttet RISE Fire Research i Trondheim som har laget rapporten for DSB.

– Vi ser at det mangler en god del på risikoanalyse og dokumentasjon av materialenes brannegenskaper, sier forskningsleder Christian Sesseng.

Han mener det er ekstra viktig at sentre der barn leker, har evakueringsplanene i fingerspissene.

– Det spesielle ved slike aktivitetssentre er at det er langt flere barn enn voksne. Barna leker på egen hånd og i en brannsituasjon er det ikke sikkert at barna reagerer på brannen og heller fortsetter leken. Da kan det lett oppstå panikk, særlig når foreldre helt sikkert skal hente sitt barn først, sier Sesseng.

Svein og Elise Rønning

KOSER SEG: Svein Rønning har med seg datteren Elise til Eventyrfabrikken i Skien. – Jeg ser det er nødutganger og sånt og det er godt merket her. Men hvis voksne blir med opp i anlegget kan kanskje plassene bli litt trange hvis man skal ut.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

– Har brannøvelser jevnlig

Hos lekelandet Eventyrfabrikken i Skien er de nøye med sikkerheten. De gjør mange tiltak, ifølge daglig leder Jenny Savio.

– Hvert personalmøte har vi gjennomgang av evakueringsposter og brannrunder. Vi har brannøvelser med brannvesenet der vi evakuerer barna.

– Hva slags tilbakemeldinger fikk dere fra brannvesenet?

– Vi fikk signaler på at evakueringen gikk raskt og greit. Vi har mange nødutganger og det gjør at barna kommer raskt ut. Men vi fikk tilbakemelding på at vi må gjøre dette oftere og med barn i forskjellig alder, forteller hun.

DSB sier de nå vil gjennomføre tilsyn etter Produktkontrolloven med utvalgte aktivitetssentre. De vil også sende ut informasjon til sentrene om hvilket sikkerhetsansvar de har.

Jenny Savio

DAGLIG LEDER: Jenny Savio sier at brannrutinene blir gjennomgått på personalmøtene ved Eventyrfabrikken i Skien.

Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark