Hopp til innhold

Anker ikke dommen etter Full City-ulykken

Dommen etter Full City-ulykken er rettskraftig og blir stående.

Kystvaktens lettbåt

Full City gikk på grunn utenfor Såstein i Bamble 31.juli 2009.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Det er klart etter at ingen av partene anker dommen i Agder lagmannsrett der styrmannen ble frifunnet, mens den 57 år gamle kinesiske kapteinen ble dømt til seks måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

– En grundig dom

Statsadvokat Petter Sødal sier de ikke så noen grunn til å anke.

– Det er en omfattende og grundig dom og den begrunnelsen som er gitt for de ulike resultatene, er fullt akseptabel og det gir ikke noe grunnlag for å prøve saken videre, sier han til NRK.no.

– Kunne ikke håpe på noe mer

Petter Sødal

Statsadvokat Petter Sødal ser ingen grunn til å anke dommen fra Agder lagmannsrett.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix
Brynjar Østgård

Brynjar Østgård sier at kapteinen som han representerer ble dømt for grov uaktsomhet.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

Forsvarer Brynjar Østgård sier de var uenige med dommen på et par punkter, men at utfallet likevel var det beste de kunne håpe på.

– Kapteinen som jeg representerer, fikk betinget fengsel. Han kunne ikke ha håp om så veldig mer slik som dette etter hvert ble, sier han.

Redusert straff

Da ankesaken i Agder Lagmannsrett ble avsluttet tidligere i år, ville aktor Petter Sødal ha seks måneders fengsel, hvorav halvparten betinget for den 57 år gamle kinesiske kapteinen. For styrmannen la aktor ned påstand om 60 dagers fengsel hvorav 40 dager betinget. Slik ble det altså ikke.

Østgård forteller at de er fornøyde med at dommen i lagmannsretten ble mildere enn ved første innstans. Styrmannen fikk 60 dagers betinget fengsel i tingretten, men ble altså frifunnet i lagmannsretten. Lagmannsretten reduserte også kapteinens straff fra Nedre Telemark tingrett, som ville gi kapteinen en delvis ubetinget dom.

Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009. Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Olje i Krogshavn

Oljesøl i Krogshavn etter Full-City-havariet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK