Hopp til innhold

Dette må du huske på når du skal på telttur

Hvor kan du slå opp teltet? Hvor lenge kan du bo på ett sted? Det er enkelte ting man må huske på når man skal på tur.

Telt og kajakk på strand

TELTTUR: Mange er glade i å bo i telt og telting er praktisk når du skal overnatte i skogen eller på fjellet, men det er ikke alltid like lett å vite hvor man bør plassere teltet sitt.

Foto: Lars Verket

Det er få steder i verden som har så mange muligheter som Norge har når det kommer til friluftsliv.

Når man skal på tur, er telting en praktisk løsning. Da kan man overnatte i både skogen, langs kysten eller på fjellet.

Men det er noen regler man må huske på.

Vekk fra bebyggelse

Teltrettens hovedregel er at du ikke kan sette opp telt så nær bebyggelse at det er til sjenanse for beboernes fred.

– Det finnes en avstandsregel som sier at man ikke kan telte nærmere enn cirka 150 meter unna bebyggelse, sier naturforvalter Oddvin Lund i Den Norske Turistforening.

Lund understreker at det er viktig å bemerke seg at dersom hus eller hytter ikke er bebodd, kan man telte også nærmere enn 150 meter.

– Men man kan ikke telte på terrassen eller på selve hyttetomta, man skal oppføre seg pent og bruke sunn fornuft, sier han og viser til Friluftsloven.

Oddvin Lund

FOR STRENGT: Naturforvalter Oddvin Lund i Den Norske Turistforening sier at foreningen synes at enkelte kommuner er for strenge når det kommer til forbud mot telting på offentlige steder. – Store deler av året er det jo fult mulig å telte uten å forstyrre andre, sier han.

Foto: Den Norske Turistforening

To døgn

Telting i innmark er forbudt uten samtykke fra grunneier eller bruker. I utmark er det derimot tillatt å telte, men det finnes noen begrensninger.

– Man har rett til å telte i to netter i utmark uten tillatelse, men skal man campe lengre enn to døgn, må man ha tillatelse fra grunneier.

Utmark er det området som ikke er hustomtbebygd areal, ikke dyrket mark og ikke beite. Det er stort sett snakk om fri natur, ifølge Lund.

I høyfjellet, altså over tregrensen eller langt fra bebyggelse, kan man telte og overnatte lengre enn i to netter uten å innhente tillatelse. Dette betyr at man kan bo i telt på fjellet nesten så lenge man vil.

– Poenget med denne loven er at man antar at det kan virke forstyrrende for hyttefolk eller fastboende dersom folk blir boende i telt over lengre tid, sier Lund.

Men det å bare flytte teltet noen meter, vil være å omgå en regel på dårlig måte, mener han. Man er nødt til å plassere teltet et annet sted i området.

Offentlig sted?

Det spiller i prinsippet ikke noen rolle om det er offentlig eid areal eller om det er privateid. Det er karakteren av området som teller, mener Lund.

– Men om man tenker på friområder slik som opparbeidete plener, badestrender, parkeringsplasser og andre steder som er tilrettelagt for publikum, så kan man til en viss grad telte der, men kommunene har egne bestemmelser for disse områdene, sier han.

Enkelte bestemmelser fastslår at det er forbudt med telting i slike områder. Det er derfor lurt å komme i kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.