De unge må tenke nytt

Halvparten av dagens yrker vil forsvinne innen 2030, mener framtidsekspertene.

Ungt entreprenørskap

INNOVATØRER: Amir Bari, Fredrik Wennerød Adolfsen, Christian Tidemann, Ira Monja Helen Johansen antar de må skape egne arbeidsplasser i framtiden.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Vi må lære ungdommene å tenke nytt, sier Thomas Heggertveit, daglig leder i Ungt entreprenørskap Vestfold. Han mener det blir stadig viktigere å skape noe alene eller i samarbeid med andre for å være rustet for framtiden.

Teknologien tar stadig mer over, blant annet innen varehandelen, der vi allerede ser tendensen. Nettbutikkene selger godt, og mange steder har man begynt med selvbetjente kasser, der kundene skanner varene selv.

Ungt entreprenørskap Vestfold

Thomas Heggertveit, daglig leder i Ungt entreprenørskap Vestfold.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Det spås også at teknologien vil påvirke økonomiyrker fordi det meste kan gjøres av datamaskiner. Det vil føre til at man ikke trenger så mange personer i hver bedrift.

– Halvparten av de jobbene vi har i dag, eksisterer kanskje ikke om ti år, sier Heggertveit.

Gjør det selv

På Greveskogen videregående skole i Tønsberg er elevene klar over at arbeidslivet vil se annerledes ut om få år. Fredrik Wennerød Adolfsen, Christian Tidemann, Ira Monja Helen Johansen og Amir Bari er i gang med et solcellepanelprosjekt i regi av Ungt entreprenørskap. Det de lærer i prosessen, vil de ta med seg videre som en erfaring.

– Hva skal dere jobbe med i framtiden?

– Vi må nok utvikle noe eget og kanskje starte nye bedrifter, sier Ira Monja Helen Johansen.

Elevene setter opp budsjett, har en mentor og er i kontakt med næringslivet for å få sin idè om et roterende solcellepanel satt ut i live. Det kreves at de går utenfor sin egen komfortsone og at de jobber sammen med andre.

– Vi lærer å være selvstendige og at vi må fortsette å prøve. Det verste som kan skje, er at vi feiler, sier Amir Bari.

Helt nye jobber

Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, er sikker på at vi vil merke store forandringer innen 2030 og at Ungt entreprenørskap har en viktig rolle.

– De unge får kunnskap om å starte for seg selv, og det er en veldig relevant kompetanse, sier Widerøe Wibe som poengterer at flere må ønske å skape sin egen arbeidsplass i framtiden.

Ifølge Widerøe Wibe antar man at 35 til 50 prosent av dagens jobber vil forsvinne innen 2030, men samtidig vil vi få nye yrker.

– Hvis teknologien skal ta over jobber, må vi være med på å utvikle teknologien, og der vil det bli etablert mange nye jobber, sier direktør Hilde Widerøe Wibe.

Selv om hverdagen i stadig større grad blir preget av teknologi, mener Widerøe Wibe at yrker som handler om kontakt med mennesker vil bestå. Hun trekker fram barnehage, skole og helseomsorg som viktige områder.

– Vi vil ha veldig stort behov for lærere, selv om læreroppgaven blir annerledes enn nå, sier Widerøe Wibe.

I framtiden vil samfunnet ha fokus på digital læring.