Beredskapen er et «geografisk lappeteppe»

– Vi må enten bruke mer ressurser, eller akseptere at kvaliteten på beredskapen blir noe lavere, sier fylkesberedskapssjef.

Laster kart, vennligst vent...

LAPPETEPPE: Her er en oversikt over de ulike grensene til beredskapsetatene på Østlandet. Bla til høyre for å se forskjellen på regiongrensene.

– I det daglige forholder vi oss til brann, helse, fylkesmenn, kommuner, fylkeskommuner, Forsvaret og Sivilforsvaret, for å nevne noen, sier stabssjef Glenn Rhodén i Sør-Øst politidistrikt.

Svært få beredskapsetater på Østlandet har de samme grensene. I Sør-Øst politidistrikt forholder politiet seg til blant annet to heimevernsdistrikter, tre fylkesmenn (snart to) og en rekke ulike brannvesen.

– Det er utfordrende i dag, og det kommer til å bli utfordringer i fremtiden. Vi ønsker felles grenser, særlig med dem vi samarbeidet tett med innen beredskap, som fylkesmenn, Forsvaret og Sivilforsvaret.

Et lappeteppe

Glenn Rhodén

TUNGVINT SAMARBEID: Stabssjef Glenn Rhodén i Sørøst politidistrikt kaller beredskapen i regionene for geografiske lappetepper.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

På grunn av de overlappende grensene må beredskapsaktørene i dag gjennomføre de samme øvelsene og møtene med flere aktører i samme etat.

– Med skogbrannberedskapen hadde vi tre møter med samme tema. Det sier seg selv at dette ikke er veldig effektiv. Med regionreformen hadde vi en fin anledning til å harmonisere grensene, og ikke fortsette med et geografisk lappeteppe. Det ble ikke gjort.

Rhodén får støtte fra fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser.

– Med strukturell ulikhet må vi enten akseptere å bruke mer ressurser til flere møter og flere ansatte for å få det samme produktet, eller så må vi akseptere at kvaliteten blir noe lavere.

Ny region – de samme problemene

Jan Helge Kaiser

UTFORDRINGER: Fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser, skulle ønske regionreformen la mer vekt på beredskap og samfunnssikkerhet.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

Fra og med 1. januar 2020 er Vestfold og Telemark én region. Da vil politiet i Sør-Øst politidistrikt få en fylkesmann mindre å forholde seg til.

– Det kan høres enklere ut, men den nye Viken-regionen vil alene berøre tre politidistrikter, inkludert oss. Det fører med seg noen nye utfordringer, sier Rhodén.

Jan Helge Kaiser håpet å se en større harmonisering av etatsgrensene i den nye regionreformen.

– Som en representant for samfunnssikkerhet og beredskap, skulle jeg gjerne sett at dette hadde en vesentlig tyngre betydning i prosessen.

En av mange faktorer

Statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at beredskap ikke ble vektlagt i regionreformen.

– Fra et rent beredskaps- og krisehåndteringsperspektiv så ser vi at inndelingen ikke alltid er optimal. Det er en rekke ulike hensyn som må balanseres i offentlige reformer, og beredskap er en av flere faktorer, sier han.

Når det kommer til økt ressursbruk for beredskapsetatene på grunn av ulike grenser, sier han følgende.

– Dersom organisering medfører økt ressursbruk, så er det uheldig. Derfor er det viktig at aktørene søker å gjennomføre samvirket så effektivt som mulig.

Han poengterer også at det er mulig å endre beredskapsarbeidet underveis.

– Alt av beredskap evalueres, og kan justeres etter behov. Det er viktig å si at ingenting rundt beredskap er skrevet i stein.

Knut Morten Johansen og Monica Mæland på skogbrannbefaring

PÅ BEFARING: Knut Morten Johansen (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på befaring i skogbrannområder. Her sammen med helikopterpilot John-Arne Hellesøe. Johansen sier tilbakemeldingene fra etatene der var at samarbeidet fungerte godt.

Foto: Privat