Hopp til innhold

– Veldig alvorlige feil av barnevernet

Helsetilsynet i Telemark kommer med sterk kritikk av barnevernet i Kragerø i en ny tilsynsrapport. – Barn har ikke fått den hjelpen de skal ha, sier rådgiver Tove Dalene Wærnes.

Den ferske tilsynsrapporten fra Fylkesmannen viser at barnevernet ikke gjør gode nok undersøkelser når de får bekymringsmeldinger.

– Vi har sett i de gjennomgåtte saksmappene og gjennom intervjuer med dem som jobber der, at det er barn som ikke har fått rett hjelp til rett tid, sier rådgiver Tove Dalene Wærnes.

– Omsorgssvikt blir ikke avdekket

Barnevernet evaluerer heller ikke godt nok, så de vet ikke om hjelpetiltakene de gjennomfører for barn som bor hjemme, virker.

– Avvikene er alvorlige fordi det kan føre til at barn som fra før er utsatte, ikke får rett hjelp når de skal. Det kan også føre til at omsorgssvikt ikke blir avdekket.

– Når det gjelder hjelpetiltak, er det viktig at de fungerer i tråd med det som er planlagt. Hvis evaluering mangler, kan man ikke måle effekten av tiltakene, fortsetter Wærnes.

– Skyldes underbemanning

Kritikken kommer ikke overraskende på Kragerø kommune. Det er de samme feilene Telemarkforskning påpekte i en rapport de utarbeidet for kommunen, som har allerede satt i gang tiltak, sier helsesjef Anny Skaug Grøgaard.

– Dette er ikke ukjent for oss, og det er ting vi allerede jobber veldig iherdig med. Mye er allerede gjort og mye er vi i gang med, sier Grøgaard.

– Hvordan kan dette skje?

– Det skyldes primært at barnevernet i likhet med resten av landet har vært veldig underbemannet.

Ikke bare Kragerø

Tilsynet er en del av et landsomfattende arbeid fra Statens helsetilsyn.

Ifølge rådgiver Tove Dalene Wærnes er ikke Kragerø alene om å gjøre slike feil.

– Dette er lovbrudd, og kommunen er pålagt å rette opp avvik. De har fått en frist fra fylkesmannen om å redegjøre for dette.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark