Hopp til innhold

Snart kommer kravet om flere folk

Barnevernet i Bodø har økt pågang av barn som trenger akutt hjelp. Snart kommer kravet om flere stillinger.

Illustrasjonsfoto; barnevern

MANGE BARN TRENGER AKUTT HJELP: Barnevernet i Bodø behandler mange saker som er svært alvorlige. Det kan være snakk om barn utsettes for vold eller ungdom som ruser seg. Nå vurderer barnevernet å be om flere stillinger.

Foto: Scanpix / SCANPIX

I den største byen i Nordland har barnevernet svært mange saker der barn trenger akutt hjelp. Så langt i år har 28 akuttsaker vært oppe i fylkesnemnda, og det er 11 flere enn samme periode i fjor.

Fremdeles fristbrudd

Tone Hilde Birkelund

Tone Hilde Birkelund, barnevernsleder Bodø.

Foto: Astrid B. Dolmen

Dette er saker som de ansatte bruker mye tid på, og som fører til at andre og mindre alvorlige saker må vente altfor lenge.

– Slik kan vi ikke ha det. Det neste må bli at vi krever flere stillinger, sier barnevernsleder i Bodø, Tone Birkelund.

Tone Birkelund har kalt inn troppene sine til nok et møte. Som vanlig er det økonomi og arbeidsmengde som står på agendaen.

– Vi har personalmøte i dag, og som vanlig er det litt å ta tak i.

Fylkesmannen på nakken

Den nye faglederen i barnevernet i Bodø, Mariann Engen, har allerede registrert at sakene hoper seg opp.

– Per i dag er jo saksmengden større enn det vi greier å håndtere, sier hun.

Hun kommer til et barnevernskontor der de ansatte de siste årene har omorganisert seg opp til flere ganger for å forsøke å bli mer effektive. De har hatt fylkesmannen på nakken, og vært nødt til å rapportere inn om alle fristbrudd.

Video Lærer opp barnehageansatte til å varsle

Lærer opp barnehageansatte til å varsle.

Alvorlig at de må vente

Barnevernet i Bodø har greid å halvere antall barn som venter for lenge. Per i dag er det 48 barn som ikke har fått hjelp fordi ressursene ikke strekker til.

– Det er alltid alvorlig at et barn står på venteliste i barnevernstjenesten. Det skal ikke være sånn, slår Birkelund fast.

– Må dere rett og slett ansette flere folk i barnevernet i Bodø?

– Ja, vi har tøyd strikken og vi tøyer den fortsatt. jeg jobber hver eneste dag med å finne enda bedre måter å utnytte ressursene på. Uansett blir kanskje konklusjonen at vi også må ha mer folk, ja.

Sjefen for barnevernet legger i disse dager siste hånd på en oversikt over hvor mange stillinger de mangler. En oversikt som politikerne i Bodø skal få i hende i løpet av sommeren.

Vold og rus

Enn så lenge må de de barnevernsansatte i Bodø fortsette å gjøre sitt beste. Akuttsakene må prioriteres, og det kreves mye arbeid når saker skal opp i fylkesnemnda. I disse alvorligste sakene handler det om barnas liv og helse.

– Det er voldssaker vi snakker om, dem har vi mange av. Også er det mange saker der det er konflikter mellom foreldrene. og vi har mange saker med ungdommer. Det kan være adferd, og det er rus, mye rus, forteller Birkelund.

Skremmende utvikling

Klara Kristin Steinsland

Klara Kristin Steinsland.

Foto: Barbro Andersen / NRK

En av dem som har opplevd å bli plassert i fosterhjem av barnevernet er 33 år gamle Klara Kristin Steinsland i Bodø.

– Det er ei skremmende utvikling med stadig flere barn som trenger hjelp av barnevernet.

Hadde det vært opp til henne skulle barnevernet fått mange flere stillinger.

– Jeg synes det burde rekrutteres mer. Det burde rett og slett gis mer støtte til barnevernet, hvis det er penger det er snakk om. For hvis barna ikke får hjelp, hvordan blir samfunnet da, spør Klara Kristin Steinsland.