Hopp til innhold

Arkeologiske funn daglig

Arkeologer gjør funn på Gokstad i Sandefjord hver dag, noen få hundre meter fra haugen der Gokstadskipet ble funnet. De er rimelig sikre på at de har funnet et stort handelssentrum fra vikingtiden.

Cecilia Gustavsen solder

Arkeolog Cecilia Gustavsen fra Slottsfjellmuseet deltar i soldingen av matjorda på Gokstad for å finne spor etter vikingene. Hun finner mye.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Arkeologer fant i fjor det de mener er sporene av en vikingby.

I mai i år ble området undersøkt av medlemmer av Norsk Metallsøker-forening som gjorde mange interessante funn.

Undersøker pløyelaget

Nå er arkeologer i gang med å undersøke pløyelaget på det store jordet, og senere i sommer skal det gjøres utgravinger på stedet.

Christian Rødsrud fra Kulturhistorisk Museum er utgravingsleder. Han forteller at det fram til i fjor var ukjent at det var en vikingby eller handelsplass på stedet.

En undersøkelse med georadar avdekket at det var en parsellinndeling i området, på samme måte som ved andre kjente vikingbyer rundt om i Skandinavia. Undersøkelser viser at de nok har rett.

Rødsrud forteller at de har merket opp en kvadratmeter for hver tiende meter og at en gravemaskin har gravet opp matjorda i pløyelaget på stedet. Arkeologene solder nå denne jorda gjennom et 4 millimeter sold (sil) for å se hvilke gjenstander som ligger i pløyelaget.

(Tekst fortsetter under bildet)

Christian Rødsrud

Christian Rødsrud fra Kulturhistorisk museum er utgravingsleder på Gokstadi Sandefjord.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Finner noe hver dag

Allerede ved søkene med metalldetektor i mai i år ble det gjort 500 funn. Nå finner arkeologene gjenstander i pløyelaget hver dag.

Arkeolog Cecilia Gustavsen, som til daglig jobber med formidling ved Slottsfjellmuseet i Tønsberg, forteller om de mange spennende funn hun gjør daglig. I soldingen finner hun rav, rester av brente bein, slagg fra spydproduksjon.

Soldingen er møysommelig, men funnene er viktig.

– Det vi gjør er jo bare å solde for å finne aktiviteter slik at det skal bli mulig å bestemme hvor utgravingen senere i sommer skal gjøres, sier Cecilia Gustavsen.

(Tekst fortsetter under bildet)

Perler fra vikingtiden

Det blir funnet mange persler under de første undersøkelsene på Gokstad. Funnene gjør arkeologene sikre på at de jobber på stedet der det var handel i vikingtiden.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Finner en del perler

Arkeologene finner en del rav på stedet. Rav er forstenet kvae (harpiks) fra bartrær. For at rav skal bli laget må harpiksen ende i havet og være der i mange millioner år. Den er helt avhengig av fuktige omgivelser, hvis ikke kan den eksplodere, forklarer arkeolog Ingrid Halvorsen. Hun solder jorda med maskinell sold, som er veldig effektiv.

(Tekst fortsetter under bildet)

Perle fra vikingtiden

Perle fra vikingtiden funnet på Gokstad

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Denne raven som vi finner er svært gammel, mens rav som for eksempel finnes i Danmark og som det blir laget smykker av, ikke har ligget så lenge i sjøen, sier Ingrid Halvorsen. Hun sier dette er svært spennende, og at sommerens utgraving på Gokstad er hennes drømmeutgraving.

(Tekst fortsetter under bildet)

Ingrid Halvorsen solder med maskin

Arkeolog Ingrid Halvorsen sier undersøkelsene og senere utgravinger på Gokstad er hennes drømmeutgraving. Her solder hun matjord med soldemaskin.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Utgraving i juli

I juli starter utgravingen. Utgravingsleder Christian Rødsrud sier at denne vikingbyen kanskje er en videreføring av Kaupang i Tjølling, som ble gravet ut for noen år siden. Det kan virke som at Gokstad er noe yngre enn Kaupang, men det er det for tidlig å si.

Folk som reiser forbi jordet på Gokstad må gjerne stoppe å se hva vi driver med. Senere blir det åpen dag med informasjon om hva vi gjør og finner, sier Christian Rødsrud.