Abort er et sentralt tema

Både stortingsrepresentant Tore Storehaug og sentralstyremedlem Tove Welle Haugland var opptatt av abort da de holdt tale under Vestfold KrFs fylkesårsmøte. Storehaug sier at Senterpartiet står nærmest KrF i verdispørsmål og at Høyre har stemt mot abortforslag i Stortinget.