– Han hadde tillit og var faglig dyktig

NEDRE TELEMARK TINGRETT (NRK): Eks-politimannen var til å stole på og var rettskaffen. Det fortalte to politikolleger retten i dag.

Statsadvokat Kjetil Omholt

Statsadvokat Kjetil Omholt gjør seg klar til rettssakens 4. dag.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

De to karaktervitnene har jobbet sammen med eks-politimannen, som er tiltalt for å ha forlatt Lill Madelen Bråthen i en hjelpeløs tilstand, med døden til følge.

Det første vitnet som møtte i rettssal 9 på tinghuset i Skien onsdag morgen, jobber som politioverbetjent ved Politihøgskolen i Stavern. Han kjenner tiltalte via sin rolle som leder ved utrykningsenheten, og kjenner ham ikke privat. Han omtalte tiltalte som en god mann, en stødig politimann, som gjorde en god jobb i utrykningsenheten.

– Tiltalte var tiltenkt en rolle som skarpskytter, han hadde tillit og var faglig dyktig, sa UP-lederen da han vitnet i retten.

Hadde tillit av flere

Etter spørsmål fra forsvarer forklarte vitnet at det ikke er mange som blir plukket ut som skarpskytter, fordi det krever mye ekstra av personen.

– Det krever en del ekstra bedømming av personen. Dette var en rolle som var tiltenkt tiltalte, men av praktiske årsaker ble det ikke noe av, sa politioverbetjenten.

På spørsmål om tiltalte hadde tillit, svarte politioverbetjenten:

– Ja, som jeg sa, jeg oppfattet det dit hen at han hadde tillit i gruppa.

– Vi kjente hverandre godt

Det andre karaktervitnet retten møtte torsdag morgen var en jevngammel politikollega, som har jobbet tett med tiltalte de siste seks, sju årene.

– Vi har tilbrakt mye tid sammen i bil, jeg kjenner tiltalte godt, sa politibetjenten i retten.

Vitnet fortalte at han og tiltalte hadde jobbet på samme vaktlag for rundt sju år siden. De trivdes godt sammen, og søkte seg videre sammen som makkere. De begynte samtidig i Utrykningspolitiet.

– Vi var til sammen tre år sammen i UP, det ble mange timer i bil, fortalte vitnet.

Politibetjenten sa i retten at han hadde tillit til tiltalte. Han beskrev den tidligere kollegaen som et bra menneske.

– Vi trives veldig godt sammen og har de samme interessene. Han er en rettferdig person, han har evne til å se mennesker i tillegg til de straffbare handlingene, sa politibetjenten i retten.

På videre spørsmål om hvordan tiltalte er som person, svarte vitnet:

– Han er rettskaffen og gjør ikke ting halvveis.

Godt forhold til familien

Politibetjenten fortalte videre at de traff hverandre sosialt, men at dette ikke skjedde ofte. Han sa de var opptatte med barn og familie på hver sin side.

– Dersom situasjonen hadde vært annerledes hadde vi vært venner privat, sa han.

Videre fortalte han at de hadde kjørt politibåten sammen i to somre, men at det var alle timene på veien sammen, hvor de hadde blitt godt kjent.

– Det blir en del personlig prat i bilen. Kanskje må vi vente i mange timer, før det kommer en som kjører veldig fort.

Han hadde godt inntrykk av tiltalte og familien hans. Han trodde at tiltalte hadde et godt forhold til kona.

– Jeg hadde aldri sett for meg at han skulle hatt noe utenomekteskapelig. Da vi var ute sosialt var han alltid sammen med kolleger, mens andre snakket med andre kvinner.

Plagsomt for tiltalte

På spørsmål om vitnet kjente til avdøde Linn Madelen Bråthen, har vitnet skjønt at det tiltalte omtalte som barnepiken, må ha vært Bråthen.

– Jeg hørte om Linn, men jeg kan ikke si at jeg husker henne at hun ble diskutert ved navn. Vi snakket om barnepiken og jeg har skjønt at dette var henne. Det ble sagt at hun var veldig flink med barna. Det ble sagt at hun ville ha større innpass i hans privatliv enn det han hadde lyst til. Hun ønsket større innpass enn å bare passe ungene. Vi sluttet å kjøre sammen i 2010, det var den gangen at det var snakk om at hun ville ha større innpass.

På spørsmål om dette var plagsomt for tiltalte, sa vitnet at dette ikke var udelt positivt.

– Dette var tema fordi det var et problem, dilemmaet var at hun var flink med barna, men han ønsket ikke å gi henne mer innpass. Dette løste seg da hun ble sammen med kameraten hans, sa vitnet.

Tror han fikk sjokk

Da utspørringen hadde kommet frem til natten der Linn Madelen Bråthen døde, svarte betjenten at han tror kollegaen fikk sjokk. I retten fortalte betjenten at han og tiltalte hadde vært på mange oppdrag der de skulle hindre folk i å ta sitt eget liv. Vitnet var tydelig berørt da han fortalte.

– Vi har vært på oppdrag hvor folk har hatt lyst til å ta livet sitt. Dette er oppdrag vi har gjort flere ganger. Vi har forsøkt å hindre folk i å gå på brua, når vi har blitt tilkalt på slike oppdrag, forteller politibetjenten beveget.

Den aktuelle kvelden tror han ikke at tiltalte ville ha gått opp på brua, dersom han hadde visst at Bråthen ville ta livet sitt.

– Jeg tror ikke han hadde gått opp på brua hvis han hadde tenkt at det skulle skje.

På spørsmål om hvorfor han trodde at tiltalte løy om det som hadde skjedd, svarte politikollegaen:

– Jeg tror at han hadde fått et illebefinnende. Jeg tror han fikk et sjokk. Han har aldri pyntet på noe, han har alltid stått for det han har gjort, sa politibetjenten.