– Reisende er bekymret

Politiet over hele landet har mottatt telefoner fra bekymrede innbyggere det siste døgnet.

Vestfinnmark politidistrikt

Politiet beroliger innringerne.

Foto: Politiet

På pressekonferansen torsdag, hvor terrortrusselen mot Norge ble kjent, ble folk oppfordret til å være litt ekstra aktsomme. I tiden etter pressekonferansen har de fleste politidistriktene i landet mottatt telefoner fra folk som er bekymret.

Henvendelsene har hovedsakelig handlet om sikkerhet, men noen politidistrikter kan også melde at de har fått inn tips.

– Folk lurer på om det er trygt å reise, og om det er trygt å dra på Norway Cup. Jeg har full forståelse for at foreldre lurer på slikt, sier kommunikasjonsrådgiver Jannike Dyrhaug ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

Det er flere politidistrikt som har fått telefoner fra folk som lurer på om det er trygt å dra på den planlagte sommerferien.

– Vi er langt unna Oslo, så de fleste her føler seg trygge. Men noen er urolig, særlig de som skal ut å reise. Vi har fått en del henvendelser fra folk som skal fly sørover og mellomlande på Gardermoen, sier politimester Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt.

Les også:

Ditt distrikt

Terrortrusselen har ført til at politiet over hele landet har hevet beredskapen, men innbyggere og reisende blir bedt om å oppføre seg som normalt.

Her kan du lese om hva slags henvendelser ditt politidistrikt har fått:

 • Oslo politidistrikt:

Oslo politidistrikt har fått inn rundt ti meldinger fra publikum.

Tipsene har gått på vesker og kofferter som folk har reagert på, men dette er sjekket ut, og ikke vist seg å være alvorlig.

Politidistriktet opplyser at de følger nøye med på situasjonen.

 • Follo politidistrikt:

Også Follo politidistrikt har mottatt tips. I tiden fra torsdag formiddag og til fredag ettermiddag har de mottatt et 20-talls tips.

Det er imidlertid ikke mange som har ringt og vært bekymret for sikkerheten, og politidistriktet syns det ser ut til at folk tar dette med ro og følger de retningslinjene politiet har gitt.

 • Østfold politidistrikt:

Østfold politidistrikt har mottatt flere henvendelser fra publikum.

– De fleste henvendelsene har vært fra eldre mennesker som har vært engstelige, og som spør om det er trygt å bevege seg offentlig. Da svarer vi at det er det, opplyser politidistriktet.

 • Romerike politidistrikt:

Stasjonssjef Stein Brynhildsen kan fortelle at de har fått rundt fire telefoner fra folk som spurt om råd i forhold til reiseplaner.

 • Hedmark politidistrikt:

I Hedmark har et sted mellom fem og ti personer kontaktet politiet. Politidistriktet setter pris på henvendelsene, og sjekker ut informasjonen som kommer inn og gjør sine vurderinger.

 • Gudbrandsdal politidistrikt:

Politidistriktet blir kontaktet med jevne mellomrom. Folk forhører seg om situasjonen og spør om det er trygt å ferdes i og ut av området.

 • Vestoppland politidistrikt:

Her har politiet også opplevd noe pågang. Folk ønsker råd og informasjon om situasjonen. De har også mottatt noen tips, uten at de vil gå inn på hva disse tipsene gjelder.

– Tipsene blir vurdert av politiet, sier politimester Martin Welhaven.

 • Nordre Buskerud politidistrikt:

Her har de ikke mottatt mange telefoner, men noen har ringt og vært bekymret over situasjonen.

 • Søndre Buskerud politidistrikt:

Torsdag opplevde de en stor pågang fra publikum. Fungerende politimester i Søndre Buskerud, Jan Erik Strøm, sa til NRK.no at folk må huske at dette er en generell trussel, og at de ikke må bli for redde, bare være litt ekstra årvåkne.

 • Asker og Bærum politidistrikt:

Her var pågangen større en normalt like etter pressekonferansen torsdag. Folk ringte og var bekymret. I ettertid har dette roet seg. De råder folk til å oppføre seg som normalt.

De har også mottatt noen tips, som blir håndtert på vanlig måte.

 • Vestfold politidistrikt:

Her har de mottatt en «håndfull med tips», opplyser kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad. Han vil ikke kommentere hvor mange tips de har fått, men sier at politiet nå går gjennom disse tipsene og takker for engasjementet.

De råder fortsatt folk til å oppføre seg som normalt, men samtidig være ekstra aktpågivende.

– Publikum må kontakte politiet dersom de observerer spesielt mistenkelige gjenstander, kjøretøy eller personer, opplyser Vestfold-politiet. Politimesteren understreker imidlertid at folk trygt kan leve som vanlig og at det ikke er nødvendig å endre sine planer på grunn av situasjonen.

 • Telemark politidistrikt:

Også her melder de om «en håndfull med tips» som har kommet inn.

– Disse sjekkes rutinemessig ut om det er en grunn til det, sier kommunikasjonssjef Anders Jølstad. Ellers har de ikke hatt en stor pågang fra publikum.

 • Agder politidistrikt:

Også folk med reiseplaner fra Agder ringer politiet. Henvendelsene gjelder spørsmål om det er trygt å fly og om det er trygt å besøke blant annet Dyreparken.

– Det er bare å gjøre dette. Nyt sommeren, og gjør det du har planlagt. Vi har økt beredskap for å forebygge hendelser, sier fungerende stabssjef Ingrid Mæhre.

De har også mottatt tips som undersøkes nærmere og blir vurdert.

– Vi har hatt en større pågang, men ikke mer enn vi kunne håndtere, sier Mæhre.

 • Rogaland politidistrikt:

Her har politiet fått en del henvendelser helt siden pressekonferansen torsdag. Også her lurer folk spesielt på om det er trygt å fly.

 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt:

Stabssjef Knut Lynghold kan fortelle at de har mottatt en moderat mengde med telefoner.

– Folk som skal ut å reise, har tatt kontakt med politiet. Det er ingen store arrangementer i politidistriktet i helgen, og jeg tror det er årsaken til at ikke flere har tatt kontakt. Det er de som skal ut å reise, som ringer, sier han.

 • Hordaland politidistrikt:

Politiet har ikke opplevd særlige henvendelser fra publikum.

 • Sogn og Fjordane politidistrikt:

Politiet i Sogn og Fjordane har ikke merket en særlig endring i pågangen fra publikum etter pressekonferansen.

 • Sunnmøre politidistrikt:

Også i Sunnmøre har det vært rolig. De har fått lite henvendelser fra publikum når det gjelder terrortrusselen mot Norge.

 • Nordmøre og Romsdal politidistrikt:

Foreldre og ledere av idrettsklubber har kontaktet politiet. De har hovedsakelig vært interessert i om det er trygt sende barna på Norway Cup i helgen.

Politiet opplyser også at folk har spurt om hvordan de skal forholde seg til trusselen.

 • Sør-Trøndelag politidistrikt:

Pressekontakt Hege Marie Vikaune er overrasket over at de har fått få henvendelser fra publikum. Hun hadde ventet å få flere.

– De som har ringt, har vært engstelige. Noen har også ringt og spurt om det er trygt å reise og spurt om hva de bør være obs på, sier hun.

 • Nord-Trøndelag politidistrikt:

I Nord-Trøndelag har de ikke merket en pågang fra publikum. De har heller ikke mottatt noen tips.

 • Helgeland politidistrikt:

Pressekontakt Mette Horsberg forteller at de gikk tidlig ut med at det ikke var noen grunn til uro lokalt, men at de hadde økt beredskap også her. De har altså ikke mottatt mange telefoner.

 • Salten politidistrikt:

Det har vært et fåtall med telefoner, men de som har ringt har spurt om hva politiet gjør for å heve beredskapen og om det er trygt å reise. Politiet opplyser at de beroliger innringerne.

 • Midtre Hålogaland politidistrikt:

– Vi har mottatt noen telefoner, naturlig nok. Folk lurer på om det er trygt å reise og om det er trygt å dra på Norway Cup. Jeg har full forståelse for at foreldre lurer på slikt, sier kommunikasjonsrådgiver Jannike Dyrhaug.

Les også:

 • Troms politidistrikt:

Det har ikke vært stor pågang, men de som har ringt har enten vært bekymret eller så har de kommet med tips.

Hanne Eide opplyser at tipsene så langt ikke har vært relevante i denne saken.

 • Vestfinnmark politidistrikt:

Politimester Morten Daae forteller om en del henvendelser til lensmannskontorene i distriktet, samt han selv.

– Vi er langt unna Oslo, så de fleste her føler seg trygge, men noen er urolig, særlig de som skal ut å reise. Har fått en del henvendelser fra folk som skal ut å fly sørover og mellomlande på Gardermoen.

 • Østfinnmark politidistrikt:

Her har de ikke merket en pågang fra publikum.